Cystadleuaeth: Ennill Telesgop a Darganfod y SêrPethau i'w Gwneud Technoleg | gan | Dec 7th 2016

Cystadleuaeth: Ennill Telesgop a Darganfod y Sêr

Rhowch dro ar ein cystadleuaeth ac ennill telesgop i’r plant ac annog eu diddordeb yn y cosmos dros y Nadolig!

Wrth i ysgolion Cymru lwyfannu drama’r geni, cawn ein hatgoffa nid yn unig am stori enedigaeth Iesu Grist ond am sut mae’r Tri Gŵr Doeth yn darganfod y ffordd i Fethlehem.

Roedd Seren Bethlehem, neu’r Seren Nadolig, yn arwain y dynion gyda’r aur, thus a myrr at y stabl ble roedd Mari, Joseff a’r criw.

3 Wise Men and the star

A dyna’r bachyn ble byddem yn hongian ein cystadleuaeth ddiweddaraf arno gan fod gennym delesgop seryddol i’w roi fel gwobr! Diolch i’r bobl hyfryd o Discovery Kids, mae gennym delesgop 40mm gwych gyda…

  • Chwyddiad 25x a 50x
  • Drych croeslinol
  • Treipod
  • A llawer mwy

Rhowch Dro Ar Y Gystadleuaeth Telesgop Seryddol Nawr

Yr unig beth sydd yn rhaid gwneud ydy gadael sylwad isod yn yr adran sylwadau. Os hoffech rannu jôc cracer yna ewch amdani. Mae gennych chi tan 11:59pm ar ddydd Sul 18fed Rhagfyr 2016 a byddem yn ei ddanfon yn y post cyn y Nadolig.

Os nad allech chi ddal tan hynny mae posib prynu Telesgop Seryddol 40mm Discovery Kids am £19.99.

Beth Sydd I’w Weld Yn Awyr Y Nos?

Rydym yn ffodus iawn yng Nghymru ar y cyfan, nad ydym yn dioddef gyda llawer o lygredd golau, felly mae posib gweld llawer o ryfeddon cosmig. Yn wir, mae gan Croeso Cymru adran gyfan am syllu ar y sêr. Mae’r mwyafrif o leoliadau yn y Bannau Brycheiniog. Dyma pam cafodd y Bannau eu henwi fel Y Warchodfa Awyr Dywyll Genedlaethol cyntaf yn y DU. Bellach mae Parc Cenedlaethol Eryri yn un hefyd. Yn ogystal â’r ddau yma, mae Ystâd Cwm Elan ym Mhowys yn Barc Awyr Tywyll.

Ond ta waeth ble’r ydych chi yng Nghymru, mae yna wastad rhywbeth i’w weld yn awyr y nos… os nad yw’n gymylog wrth gwrs.

Yr Aradr

Yn fwy adnabyddus yng Nghymru fel Y Sosban, mae’n cael ei alw’n Big Dipper yn America ac Ursa Major yw ei enw cywir. Mae’r Aradr yn un o’r siapau mwyaf adnabyddus ymysg y sêr.

The Plough as seen from Berlin

Gan Manfred Wassmann, alias BerlinSight – Gwaith ei hun, CC BY-SA 3.0, Dolen

Seren y Gogledd

Os ydych chi wedi dod o hyd i’r Aredig, yna, yn amodol ar y tywydd, gallech chi ddod o hyd i Seren y Gogledd. Sut? Gwyliwch y fideo yma. Gan eich bod bellach yn giamstar ar ddarganfod Polaris, gallech chi ddod o hyd i’r Gogledd hyd yn oed os ydych chi ar goll yn y nos.

North Star Spinning

Llathen Fair (Orion’s Belt)

Tair seren ewn rhes sydd yn creu belt i Orïon, yr heliwr mawr gafodd ei alltudio i’r cosmos gan Zeus.

Orion's Belt

Gan Rogelio Bernal Andreo [CC BY-SA 3.0]. trwy Wikimedia Commons

Siôn Corn

Am un noson y flwyddyn mae Siôn Corn yn tynnu’r car llusg allan ac yn teithio’r byd. Ond gall fod yn anodd ei weld, gyda thelesgop hyd yn oed. Ond diolch byth, mae NORAD, Awdurdod Amddiffynfa Awyrofod Gogledd America, wedi bod yn tracio Siôn Corn bob blwyddyn ers yr 1950au.

santa-31665_1280

Neu efallai gallech chi fod yn ddigon lwcus gweld y car llusg yn hedfan uwch eich pen yn y dyddiau cyn y Nadolig, tra bod y dyn mawr allan yn ymarfer. Efallai bydd rhai yn ceisio darbwyll mai’r Orsaf Ofod Rhyngwladol (ISS) ydyw yn pasio, ond rydym ni’n deall yn well! Mae posib gweld pryd gallech chi weld Siôn Corn yn hedfan uchod wrth ddod o hyd i’r lleoliad agosaf i chi yma. Efallai y byddech chi’n ddigon lwcus i’w ddal yn hedfan ar Noswyl y Nadolig hyd yn oed.

helplinegraphic-cy

Eisiau darganfod mwy am y gwasanaethau sy’n agored i chi a’ch plant yn eich ardal? Eisiau cyngor neu gefnogaeth ar faterion teuluol? Yna cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun: 07860 052 905
  • Negeseuo sydyn (gweler isod)

Rhannwch hwn