Cystadleuaeth: Sioe Fyw Milkshake!Newyddion Pethau i'w Gwneud | gan | Jul 27th 2017

cyflwynwyr ar gyfer cystadleuaeth Milkshake!

Mae gennym wobr wych i ddarllenwr PwyntTeulu a’u teulu, un sydd yn sicr o gyffroi plant ifanc dros yr haf. Mae gennym docyn teulu i Milkshake! Live, The Magic Story Book i’w wobrwyo.

Cewch weld eich cymeriadau Milkshake! gorau ar y llwyfan dros yr haf wrth i Bob y Bildar,  Y Dywysoges Fach, Nodi, Sam Tân, Shimmer & Shine, Pip, Wini’r Wrach a Mabli a Wissper ymuno â dau gyflwynydd Milkshake! mewn sioe llawn canu, dawnsio ac adrodd straeon sydd yn sicr o wirioni’r rhai bach.

Ymwelwch â gwefan Milkshake! am wybodaeth bellach am y sioe, y lleoliadau ac i brynu tocynnau. Gallech chi hefyd ddilyn y daith ar Facebook, Twitter neu Instagram.

Mae Milkshake! sydd ar Sianel 5 yn gartref i amrywiaeth o raglenni plant dan oed ysgol rhwng 6-9:15am yn ystod yr wythnos a 6-10am ar benwythnosau.

Y Wobr

Mae gennym ddau docyn teulu (2 oedolyn/2 blentyn neu 1 oedolyn/3 plentyn) gwerth tua £50 ar gyfer un o ddau leoliad, un ai’r Theatr Dywysoges Frenhinol Port Talbot ar 20fed Awst (11am neu 2pm) neu Theatr Y Colisëwm Aberdâr ar 30ain Medi (12:30pm neu 4pm).

Sut i gystadlu

Bydd angen i chi ateb y cwestiwn canlynol yn gywir:

Cwestiwn: Pa gymeriad Milkshake! sydd yn diffodd tanau ym Mhontypandy?

Gyrrwch eich ateb, enw a manylion cyswllt i info@familypoint.cymru gyda’r llinell pwnc ‘Cystadleuaeth Milkshake!’ Rhowch wybod pa leoliad, dyddiad ac amser yr hoffech hefyd. Bydd rhaid i bob cynnig ein cyrraedd cyn 11:59pm ar ddydd Sul, 6ed Awst 2017. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap ar 7fed Awst a’u manylion yn cael ei yrru i drefnwyr y sioe.

Telerau ac amodau

Bydd y gystadleuaeth yma’n dilyn ein rheolau cystadleuaeth arferol a’r enillydd yn cael ei ddewis ar hap. Mae ein penderfyniad yn un terfynol ac nid oes dewis arall ariannol ar gael. Bydd yr enillydd yn codi’r wobr yn y swyddfa docynnau.

Ni ellir cyfnewid y wobr am unrhyw ddyddiad nac sioe arall. Mae’r rheolwyr yn cadw’r hawl i wrthod mynediad am unrhyw reswm barnir yn angenrheidiol.

Ni fydd eich manylion yn cael ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall a ddim yn cael ei basio i unrhyw un. Dim ond manylion yr enillwyr fydd yn cael ei basio i’r trefnwyr i wneud trefniadau gyda’r wobr.

Pob lwc


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am unrhyw broblemau sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.


Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Anifail – Ysbiwyr: Hwyl Darllen Dros Yr Haf i’ch Plant

6 Awgrym Hwyl Am Siwrne Hir Yn Y Car Gyda Phlant

Barbiciw: Sut i Gael Un Diogel, Rhad a Hwyl!


Rhannwch hwn