Cystadleuaeth: Ennill Teganau CreadigolNewyddion Pethau i'w Gwneud | gan | Sep 13th 2016

Cystadleuaeth: Ennill Teganau Creadigol

Eisiau ennill teganau i’r plant gael chwarae tu mewn dros yr hanner tymor? Rhowch dro ar ein cystadleuaeth nawr!

Mae’r diwrnodau yn byrhau ac yn mynd yn oerach gyda hanner tymor ar y gorwel, mae PwyntTeulu yn cynnal cystadleuaeth i ennill teganau i’w mwynhau y tu mewn gyda’r plant.

Sut ydych chi’n ennill ein cystadleuaeth? Dilynwch y cyfarwyddiadau ar waelod y dudalen, ond i gychwyn, dyma sydd i’w hennill…

Y gwobrau

Rydym wedi dod at ein gilydd â Hape i roi cyfle i 3 darllenydd lwcus ennill un ai llew, ebol neu paun o’r gyfres teganau careio newydd.

Os hoffech gael gafael ar un o’r teganau gwych yma yna mae posib gwneud hynny nawr:

Hape toy competition prize

Mae Hape yn arbenigo mewn teganau sydd wedi’u dylunio yn greadigol ac yn ecogyfeillgar. Wedi’i leoli yn y Swistir, nid ydynt yn defnyddio paent gwenwynig na chynnyrch sydd ddim yn gynaliadwy.

Teganau diweddaraf Hape ydy’r ‘gyfres careio’ creadigol a chyffrous i rai 3+. Mae’r rhain yn annog creadigrwydd a dychymyg tra hefyd yn annog gallu gwell i ganolbwyntio a dyfalbarhad.

Manylion y wobr

Mae gennym 3 o deganau, felly bydd 3 enillydd. Bydd yr enillydd cyntaf yn cael y Paun, yr ail yn cael y Llew a’r trydydd yn cael yr Ebol.

Sut i gystadlu

Rydym yn chwilio am ychydig o adborth ar PwyntTeulu, ac yn benodol hoffem wybod pa bethau hoffech chi, ein hannwyl ddarllenwyr, gweld mwy ohono yn yr adran erthyglau. Ydych chi eisiau mwy o gyngor magu plant? Mwy o erthyglau arbed arian? Mwy o erthyglau yn yr adran dechnoleg?

Felly i geisio’r gystadleuaeth a chael cyfle i ennill cwblhewch y frawddeg hon yn yr adran sylwadau isod:

“Dwi eisiau darllen mwy am _________ ar PwyntTeulu.”

I adael sylwad, gallech chi gofrestru gan ddefnyddio Facebook, Twitter neu e-bost. Gallech chi hefyd bostio fel gwestai (ond bydd rhaid i chi adael modd i ni gysylltu os ydych chi’n ennill).

Dyddiad cau

Bydd angen gyrru eich ceisiadau erbyn 11:59 ar ddydd Sul 9fed Hydref 2016. Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis ar hap. Yna byddem yn postio’r wobr i chi cyn gwyliau’r hanner tymor.


helplinegraphic-cy

Os hoffech ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael i chi a’ch plentyn yn eich ardal neu os hoffech sgwrsio am faterion teuluol yn gyffredinol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun: 07860 052 905
  • Neges wib (gweler brig y dudalen)

Rydym yn agored 6pm – 10pm Llun i Iau a 10am – 2pm Gwener a Sadwrn.

Syniadau Arbed Arian Dros y Nadolig

5 Arbrawf Gwyddoniaeth Hawdd i Wneud Gyda’r Plant

Syniadau Parti Rhad a Chofiadwy i Blant


Rhannwch hwn