Cystadleuaeth Diwrnod Y LlyfrNewyddion Pethau i'w Gwneud | gan | Mar 2nd 2017

Hamper llyfrau - Cystadleuaeth Diwrnod Y Llyfr

Mae Diwrnod y Llyfr yma o’r diwedd, ac mae eleni yn un arbennig iawn yn dathlu ei ugeinfed flynedd yn y DU. I ddathlu mae gennym gystadleuaeth wych i ennill pecyn llyfrau plant gwerth £50 i un teulu lwcus.

Ond i gychwyn beth am ddysgu mwy am y diwrnod a pam bod darllen yn bwysig.

Pam bod darllen yn bwysig?

Dathlu Straeon. Caru Darllen. Dyma brif neges Diwrnod y Llyfr. Mae ymchwil yn dangos bod darllen er mwyn pleser a mwynhad yn cael mwy o ddylanwad ar lwyddiant addysgol plant na statws cymdeithasol-economaidd eu teulu (OECD, 2002). Felly’n amlwg mae darllen yn beth da i blant, ac nid yw byth yn rhy fuan i gychwyn. Gellir darllen i’ch plentyn pan yn fabi bach hyd yn oed.

Sut i ddathlu Diwrnod Y Llyfr

Mae yna lawer o ffyrdd gallech chi ddathlu Diwrnod y Llyfr. Darllenwch ein herthygl ‘Naw Ffordd i Ddathlu Diwrnod y Llyfr 20’ am syniadau.

Naw Ffordd i Ddathlu Diwrnod y Llyfr 20

Beth am gymryd rhan yn her Diwrnod y Llyfr? Mae’r sialens boblogaidd #hunlyfr yn cael ei chynnal eto eleni. Bydd angen dewis llyfr a chymryd llun gyda’r llyfr. Yna postiwch y llun i Twitter, Facebook neu Instagram gyda’r hashnodau #hunlyfr #diwrnodyllyfr20. Bydd y ddau lun gorau yn ennill gwobr.

“Mae ein bwriad yn syml, i annog plant, disgyblion ysgol, rhieni a phobl ledled Cymru i dynnu hunlun yn eu dangos yn darllen neu’n dal llyfr, ac i lwytho’r llun ar gyfryngau cymdeithasol gyda’r hashnodau perthnasol,” meddai Angharad Sinclair, Rheolwr Cynlluniau Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru

“Wrth greu casgliad helaeth o hunluniau #hunlyfr, gallwn ddangos i’r byd bod Cymry o bob oed am ddathlu darllen, a’u bod wrth eu bodd â llyfrau o bob math.”

Cystadleuaeth hamper llyfr

A dyma ni yn dod at y gystadleuaeth gyffrous. Mae PwyntTeulu ar y cyd â Chyngor Llyfrau Cymru, sydd yn cydlynu Diwrnod y Llyfr yng Nghymru, yn falch o gael cynnig hamper gyda chymysgedd o lyfrau plant a phobl ifanc yn eu harddegau, gwerth £50 i un teulu lwcus!

I roi cynnig ar y gystadleuaeth anfonwch eich enw a chyfeiriad e-bost atom i gwyb@pwyntteulu.cymru. Rhowch Cystadleuaeth Diwrnod Y Llyfr yn y pwnc. Bydd e-bost yr enillydd yn cael ei basio ymlaen i Gyngor Llyfrau Cymru. Dyddiad cau’r gystadleuaeth ydy 31 Mawrth 2017 a bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap a’i gyhoeddi ar ein tudalen Facebook. Hawdd!

(Nodir mai pwrpas llun y hamper llyfrau yn yr erthygl hon ydy i roi syniad yn unig ac nid fydd cynnwys y pecyn cynigir yn y gystadleuaeth hon yr un peth.)

Felly ewch ati i dynnu lluniau, ceisio cystadlaethau ac yn bwysicach oll – i ddarllen llyfrau. Mwynhewch.


Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae yna lawer mwy o erthyglau yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Rhannu’r Baich… Angen Llyfrau Plant Da!

Pa Oedran Sy’n Rhy Ifanc i Facebook?

Bag Llyfrau Dechrau’n Deg 2016


Rhannwch hwn