Cystadleuaeth: Caiacio Gyda’r Teulu Yng NghaerdyddPethau i'w Gwneud | gan | Jun 5th 2017

Bachgen caiacio - Cystadleuaeth: Caiacio Gyda'r Teulu Yng Nghaerdydd

Mae’n amser cystadleuaeth! Enillwch sesiwn blasu caiacio i deulu!

Rydym wedi ymuno gyda Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd (DGRhC) i gynnig sesiwn blasu canŵio a chaiacio i un darllenwr lwcus PwyntTeulu a’i deulu.

Sut i Gystadlu

Gadewch sylwad isod gyda’ch hoff beth i’w wneud gyda’r plant yn ystod gwyliau’r haf.

Mae posib gadael sylwad ar un o’r postiadau cystadleuaeth ar Facebook hefyd.
Dyddiad cau’r gystadleuaeth ydy 11:59 ar ddydd Sul, 18 Mehefin 2017.

Y Wobr: Sesiwn blasu canŵio a chaiacio i deulu

Eisiau rhoi tro ar weithgaredd newydd fel teulu? Mae sesiynau blasu canŵio a chaiacio DGRhC yn wych i rieni a phlant sydd eisiau dysgu gyda’i gilydd. Mae’r pwll dŵr gwastad yn amgylchedd diogel a hwyl i ddeall hanfodion canŵio a chaiacio. Darparir yr holl offer hyfforddi arbenigol. Mae’r sesiwn yn addas i blant 6 oed neu fwy. Mae’r wobr i deulu o 2 oedolyn a 2 plentyn.


Mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd wedi’i leoli ym Mae Caerdydd. Mae ar Ffordd Watkiss ac mae’n hawdd mynd yno ar drafnidiaeth gyhoeddus. Ond, os ydych chi’n gyrru, nodwch CF11 0SY i mewn i’r sat nav.

Os hoffech gystadlu, eglurwch eich hoff beth i wneud gyda’r plant dros yr haf isod!

Nodwch: Efallai bydd yr adran sylwadau yn cymryd eiliad i lwytho.

Telerau ac amodau

Bydd y gystadleuaeth yma’n dilyn ein rheolau cystadleuaeth arferol a’r enillydd yn cael ei ddewis ar hap. Mae ein penderfyniad yn un terfynol ac nid oes dewis arall ariannol ar gael.

Efallai byddem yn defnyddio atebion y gystadleuaeth ar gyfer erthyglau a postiadau cyfryngau cymdeithasol yn y dyfodol.

Ni ellir cyfnewid y daleb ac nid fydd newid yn cael ei roi. Nid ellir ei ddefnyddio gydag unrhyw gynnig nac disgownt fel arall. Mae’r rheolwyr yn cadw’r hawl i wrthod mynediad am unrhyw reswm barnir yn angenrheidiol.

Darparir y delweddau gan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am unrhyw broblem sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Rydym Eisiau Eich Straeon ar PwyntTeulu

Blog Gwadd: ‘5 Peth i’w Wneud O Dan £5’ i Deuluoedd yn Ne Cymru

Hanfodion Diogelwch Haul: 5 Awgrym i Osgoi’r Llosg


Rhannwch hwn