Cyngor: Rhyngrwyd Ddiogelach i’ch PlantCyngor Teulu a Magu Plant Technoleg | gan | Feb 9th 2018

Plentyn ar y rhyngrwyd erthygl Cyngor Rhyngrwyd Ddiogelach i'ch Plant

Pa un ai os ydynt yn cychwyn ar y daith i mewn i’r We Fyd-eang neu wedi bod yn syrffio’r We am flynyddoedd, ydych chi’n poeni am eich plentyn yn defnyddio’r Rhyngrwyd?

Cynhaliwyd Diwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach yr wythnos hon felly pa amser gwell i rannu rhai o’n sawl erthygl ar y pwnc gyda chi. Efallai nad allech chi osgoi caniatáu i’ch plentyn ddefnyddio’r Rhyngrwyd ond gallech chi roi’r wybodaeth i gyd iddynt i’w cadw’n ddiogel.

Plant a’r Rhyngrwyd – Cyngor a Help i Rieni

aboy on internet for Helpful Advice For A Safer Internet For Your Children article

Mae’r erthygl yma yn rhannu ychydig o ganllawiau newydd i rieni. Yn edrych ar sgoriau oedran apiau a gemau a defnyddio chwilio a modd diogel.

Creu Rhyngrwyd Ddiogelach i’ch Plentyn

Creating A Safer Internet For Your Child

Yn edrych ar ymddygiad, hidlyddion, rheolyddion rhieni, dysgu’ch plant i wirio gwybodaeth, ble i adrodd cynnwys anghyfreithlon neu sy’n peri i chi boeni.

Rhannu’r Baich: Ydy 8 Yn Rhy Ifanc Am Ffôn Symudol?

Girl on phone image for Is 8 Too Young For a Mobile

Cyngor i rieni sydd yn ystyried hyn. Dyma drafodaeth am ddiogelwch a sgiliau cymdeithasol yn ogystal â manteision ac anfanteision o gael mynediad mor hawdd i’r Rhyngrwyd.

Cyfryngau Cymdeithasol a Chadw Plant yn Ddiogel

Locked keyboard - Keeping Children Safe On Social Media

Awgrymiadau am sut i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel wrth iddynt sgwrsio ar-lein. Mae’n cynnwys gwybodaeth ar siarad gyda nhw, adnabod yr arwyddion a chyfleoedd, gwrando ar eich amheuon, ymchwil a goruchwilio.

Lleoli Cynnyrch, Hysbysebion Ar-lein a’ch Plentyn

Child on laptop with yellow background for product placement and adverts

Addysgu chi am chwilio taledig a lleoli cynnyrch sydd yn anelu at blant a phobl ifanc yn benodol mewn fideos YouTube. Ydy plant yn gallu adnabod hysbysebion a chynnwys wedi’i noddi?

Cadw Plant yn Ddiogel Ar-lein â’u Dyfeisiau Newydd

Internet Safety - Newsround Caught In The Web

Efallai nad ydych chi’n ymwybodol bod llawer o’r dechnoleg a’r gemau mae plant yn ei gael dros y Nadolig neu ben-blwydd yn cysylltu i’r Rhyngrwyd. Gallant fod yn sgwrsio gyda phobl ddiarth. Byddwch yn ymwybodol, a’u cadw’n ddiogel.

10 Ffaith Am Seiberfwlio

Mae seiberfwlio yn gyffredin iawn yn yr oes fodern. Gall bwlio ar-lein fod yn waeth gan nad ellid dianc ohono ar ôl cyrraedd adref. Dyma 10 o awgrymiadau i helpu adnabod seiberfwlio, deall pam ei fod yn digwydd a beth ddylid gwneud amdano.

Rhannu’r Baich: Rhannu Gormod o’ch Plant ar Gyfryngau Cymdeithasol

dirty face - A Problem Shared... Oversharing Of Your Kids On Social Media

Trafodaeth i feddwl amdano. Faint o fywyd eich plant ydy’ch chi’n ei rannu ar-lein? Sut fydda nhw’n teimlo am hyn mewn blynyddoedd i ddod a beth yw’r pryderon diogelwch?


Gobeithiwn fod rhai o’r dolenni yma yn fuddiol i chi. Mae yna lawer mwy o erthyglau defnyddiol yng nghylchgrawn ar-lein PwyntTeulu, yn cynnig cymorth i deuluoedd yng Nghymru. Defnyddiwch y bwlch chwilio yn yr adran cylchgrawn i chwilio pynciau penodol.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech gyngor neu help bellach ac eisiau siarad gyda rhywun am gyngor, galwch ein cynghorwyr cyfeillgar ar linell gymorth PwyntTeulu. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannwch hwn