Cyllideb Teulu: Cwrs Ar-lein Newydd i Rieni SenglArian | gan | Sep 26th 2017

Cyllideb Teulu ydy’r cwrs ar-lein newydd i helpu rhieni sengl wrth reoli’u harian.

Poster cwrs Cyllideb Teulu ar-lein i rieni sengl

Mae Gingerbread a’r Gwasanaeth Cyngor Ariannol wedi cyfuno i gynnal Cyllideb Teulu, cyrsiau hyfforddi ar-lein am ddim i rieni sengl. Mae’r cyrsiau yma yn cefnogi rhieni sengl i reoli’u cyllideb teulu. Mae hyn wedi’i amseru’n dda gan fod dyled teuluol yn tyfu ac mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno ledled Cymru. Mae PwyntTeulu wedi creu cyfres o fideos llynedd ar gyflwyniad Credyd Cynhwysol yng Nghymru.

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys ffyrdd i ymestyn eich arian ymhellach, awgrymiadau am fenthyg a chynilo, yn ogystal â chynllunio cyllido teulu. Mae’n rhad ac am ddim ac mae staff Gingerbread yn cefnogi rhieni sengl yn ystod y dydd. Bydd cyfranogwyr hefyd yn dod yn fwy cyfarwydd â theclynnau ar-lein i reoli arian. Mae’r cwrs yn 2.5 awr o hyd ac yn cael ei gwblhau o fewn hanner diwrnod, felly mewn bore neu brynhawn.

Sut i wneud cais am gwrs Cyllideb Teulu

Mae’r cyrsiau yn rhaglen dreigl trwy de Cymru. Os oes gennych chi ddiddordeb yna cysylltwch â Gingerbread i ddarganfod un yn agos i chi. Rhif Gingerbread ydy 02920 471900. Neu mae posib e-bostio ar wales@gingerbread.org.uk.

Yr unig amod am fynychu’r cwrs Cyllideb Teulu ydy eich bod yn rhiant sengl yng Nghymru

Mwy o lefydd i gael gwybodaeth ariannol

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn darparu cyngor, canllawiau a chefnogaeth ddiduedd am ddim. Mae ganddynt declynnau a chyfrifianellau hefyd sydd yn gallu helpu gydag amrywiaeth o faterion ariannol.

Mae Turn2Us yn helpu pobl mewn angen ariannol. Mae’r wybodaeth ar y grantiau elusengar sydd ar gael yn enwedig o dda.

Mae’r Llinell Ddyled Genedlaethol yn cynnig cyngor dyled cyfrinachol, diduedd, am ddim.

Neu cysylltwch â’ch Canolfan Byd Gwaith lleol am swyddi a budd-daliadau.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Blog Gwadd: 7 Awgrym i Leihau Biliau Gwres y Gaeaf

Deg Awgrym Sut i Arbed Dŵr ac Egni

Syniadau Arbed Arian Dros y Nadolig

Llun clawr ganFabian Blank ar Unsplash


Rhannwch hwn