Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Technoleg | gan | 23rd Jun 2017

Rhannu’r Baich… Ydy 8 Yn Rhy Ifanc Am Ffôn Symudol?

Ydy 8 yn rhy ifanc am ffôn symudol? Mae mam wedi cysylltu â PwyntTeulu am gyngor yn Rhannu’r Baich… yr wythnos hon. Rhannwch…

Cyngor Teulu a Magu Plant | gan | 21st Jun 2017

Diogelwch Dŵr: Aros Yn Ddiogel Dros Yr Haf

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Atal Boddi, ymgyrch genedlaethol gan Gymdeithas Frenhinol Achub Bywydau’r DU (RLSS UK) i hyrwyddo diogelwch…

Pethau i'w Gwneud | gan | Jun 19th 2017

Yr 8 Lle Picnic Gorau yng Nghymru… a Phethau i Bacio!

Mae’n Wythnos Genedlaethol y Picnic Felly yma yn PwyntTeulu Cymru rydym wedi casglu syniadau am fwyd, hanfodion i’w pacio, ac…

Addysg Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Jun 16th 2017

Rhannu’r Baich… Cerdded i’r Ysgol – Ydy 9 Yn Rhy Ifanc?

Pa oedran sydd yn iawn i blant gerdded i’r ysgol eu hunain? Dyna beth mae un fam yn gofyn i…

Pethau i'w Gwneud | gan | Jun 14th 2017

Creu Anrhegion ar Gyfer Sul y Tadau a Chystadleuaeth

Mae’n Sul y Tadau ar y penwythnos. Rydym yn edrych ar y rheswm ein bod yn dathlu, yn meddwl am…

Anableddau ac Anghenion Ychwanegol | gan | Jun 12th 2017

Mae’n Wythnos y Gofalwyr… Ond Beth Ydy Gofalwr?

Mae’r wythnos hon yn Wythnos y Gofalwyr, felly rydym am edrych ar yr heriau sydd yn wynebu gofalwyr a pa…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Jun 9th 2017

Rhannu’r Baich… Ffraeo Brawd a Chwaer

Ydy plant yn ffraeo gartref yn gwneud bywyd yn annioddefol, cymaint fel eich bod yn poeni am eu diogelwch? Cysylltodd…

Pethau i'w Gwneud | gan | Jun 8th 2017

Adolygiad a Chystadleuaeth: Thumb Chucks

Rydych chi wedi gweld y troellwyr gwingo (fidget spinners) ond beth yw’r tegan sgìl nesaf i ddod yn ffefryn ar…

Newyddion | gan | Jun 7th 2017

Yr Etholiad Cyffredinol: Rheolau’r Orsaf Bleidleisio

Mae’r etholiad cyffredinol yn digwydd dydd Iau – 8fed Mehefin 2017. Yn anffodus, os nad ydych chi wedi cofrestru cyn…

Pethau i'w Gwneud | gan | Jun 5th 2017

Cystadleuaeth: Caiacio Gyda’r Teulu Yng Nghaerdydd

Mae’n amser cystadleuaeth! Enillwch sesiwn blasu caiacio i deulu! Rydym wedi ymuno gyda Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd (DGRhC) i gynnig…

@FPTcymru ar Twitter

One mum is trying to figure out if giving her 8 year old a mobile is a good or bad thing. Can you help? familypoint.cymru/is… pic.twitter.com/NyMc…

Yesterday from FamilyPoint Cymru's Twitter via Hootsuite