Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | 20th Apr 2018

Rhannu’r Baich: Mab Yn Dod Allan Mewn Neges Testun

Mae mam a thad yn ei chael yn anodd derbyn eu plentyn yn dod allan trwy neges testun. Maent wedi…

Addysg Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | 10th Apr 2018

Rhannu’r Baich: Bwlio Yw Hyn Neu Beidio?

Mae rhiant yn poeni os yw ei phlentyn ifanc yn cael ei fwlio yn yr ysgol, neu os mai ymddygiad…

Cyngor Teulu a Magu Plant Iechyd | gan | Mar 23rd 2018

Y Frech Goch – Ydy Eich Plant Wedi Cael Y Brechlyn?

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datgan achosion o’r frech goch yn Ne Ddwyrain Cymru yn ddiweddar. Maent yn annog pawb…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Gofal Plant Gwaith a Hyfforddiant Rhannu'r Baich | gan | Mar 16th 2018

Rhannu’r Baich: Gweithio Rhan Amser i’m Mhlant

Mae mam yn ystyried cwtogi ei oriau gwaith neu roi’r gorau yn gyfan gwbl er mwyn treulio mwy o amser…

Pethau i'w Gwneud | gan | Mar 9th 2018

Creu Anrhegion Munud Olaf At Sul Y Mamau

Mae’n Sul y Mamau ar 11 Mawrth. Ydych chi wedi anghofio? Peidiwch fynd i banig, gall anrheg wedi’i wneud â…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Mar 5th 2018

Rhannu’r Baich: Helpu Ffrind Eich Plentyn

Mae mam sengl yn poeni am ffrind ei merch sydd yn aros â nhw yn dilyn ffrae gartref. Nid yw’n…

Addysg Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Feb 20th 2018

Rhannu’r Baich: Pam Nad Yw Eisiau Mynd i’r Ysgol?

Mae mam yn poeni am ei mab sydd yn gwneud dim ond aros yn ei ystafell a ddim am fynd…

Cyngor Teulu a Magu Plant Technoleg | gan | Feb 9th 2018

Cyngor: Rhyngrwyd Ddiogelach i’ch Plant

Pa un ai os ydynt yn cychwyn ar y daith i mewn i’r We Fyd-eang neu wedi bod yn syrffio’r…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Feb 2nd 2018

Rhannu’r Baich: Iaith Amhriodol “Mae Hynna Mor Gay!”

Mae mam yn meddwl nad yw’n dderbyniol i’w mab ddefnyddio’r term “gay” wrth sgwrsio gyda’i ffrindiau. Dyw ei mab ddim…

Arian | gan | Jan 26th 2018

Arbed Arian a Thorri Costau yn 2018

Ydy pethau yn dynn y mis Ionawr yma ar ôl gwario’ch arian yn cael Nadolig a Blwyddyn Newydd dda? Rydym…

@FPTcymru ar Twitter

A son has told his parents that he's gay through a text message, and they aren't very happy about it. His mother asks FamilyPoint for advice in this week's A Problem Shared ow.ly/pT3V30jBojA

About 3 days ago from FamilyPoint Cymru's Twitter via Hootsuite