Addysg Iechyd Rhannu'r Baich | gan | 17th Aug 2018

Rhannu’r Baich: Ydw i’n Gallu Cael Addysg Gartref Ar-lein?

Mae person ifanc yn dioddef o bryder ac eisiau gadael yr ysgol a chael addysg gartref yn lle hynny. A’i…

Pethau i'w Gwneud | gan | 2nd Aug 2018

Y Padiau Sblasio a’r Pyllau Padlo Gorau Yng Nghymru

Pwnc poblogaidd bob blwyddyn yma yn PwyntTeulu ydy padiau sblasio a phyllau padlo. Mae rhieni wrth eu boddau yn mynd…

Arian Gofal Plant Rhannu'r Baich | gan | Jul 24th 2018

Rhannu’r Baich: Meithrinfa Wedi Colli Fy Arian

Mae mam wedi cynhyrfu ac yn flin gyda’r feithrinfa sydd yn dadlau nad yw wedi talu ei dyledion. Pa hawliau…

Cyngor Teulu a Magu Plant Iechyd Rhannu'r Baich | gan | Jul 6th 2018

Rhannu’r Baich: Babi Ddim Yn Cysgu

Mae patrwm cysgu baban 9 mis oed wedi newid. Mae’r fam yn cael trafferth ymdopi â hyn ac yn poeni…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Gofal Plant Newyddion | gan | Jun 21st 2018

Ehangu’r Cynnig Gofal Plant Am Ddim

Bydd mwy o deuluoedd yng Nghymru yn gallu derbyn gofal plant am ddim o fis Medi 2018 yn dilyn peilot…

Pethau i'w Gwneud | gan | May 24th 2018

5 Lle Am Ddim i Adlonni’r Plant

Gan fod hanner tymor yma wythnos nesaf, a’r gwyliau haf yn sydyn agosáu, gall fod yn amser drud iawn i…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Apr 20th 2018

Rhannu’r Baich: Mab Yn Dod Allan Mewn Neges Testun

Mae mam a thad yn ei chael yn anodd derbyn eu plentyn yn dod allan trwy neges testun. Maent wedi…

Addysg Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Apr 10th 2018

Rhannu’r Baich: Bwlio Yw Hyn Neu Beidio?

Mae rhiant yn poeni os yw ei phlentyn ifanc yn cael ei fwlio yn yr ysgol, neu os mai ymddygiad…

Cyngor Teulu a Magu Plant Iechyd | gan | Mar 23rd 2018

Y Frech Goch – Ydy Eich Plant Wedi Cael Y Brechlyn?

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datgan achosion o’r frech goch yn Ne Ddwyrain Cymru yn ddiweddar. Maent yn annog pawb…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Gofal Plant Gwaith a Hyfforddiant Rhannu'r Baich | gan | Mar 16th 2018

Rhannu’r Baich: Gweithio Rhan Amser i’m Mhlant

Mae mam yn ystyried cwtogi ei oriau gwaith neu roi’r gorau yn gyfan gwbl er mwyn treulio mwy o amser…

@FPTcymru ar Twitter

In this week's A Problem Shared a young person has had enough of school and dealing with anxiety. They want to look into online learning but can they do this if the parents are working all day? ow.ly/8Gt830lupi0 pic.twitter.com/2vvZ…

About 4 hours ago from FamilyPoint Cymru's Twitter via Hootsuite Inc.