Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | gan | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | gan | Apr 4th 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…

Heb Ei Gategoreiddio | gan | Feb 4th 2019

“Nain, dwi’n hoyw” – Dod Allan i’r Teulu

Gall ‘dod allan’ i’ch teulu fod yn brofiad anodd iawn i bobl ifanc. Hyd yn oed os ydynt yn eithaf…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Jan 14th 2019

Rhannu’r Baich: Problemau Rhannu Cystodaeth Fy Mab

Mae mam yn cael problemau gyda thad ei mab ddim yn rhoi’r un rheolau iddo. Darganfyddwch gyngor PwyntTeulu yn Rhannu’r…

Pethau i'w Gwneud | gan | Dec 10th 2018

Anrhegion Gyda Chariad: Nadolig Creu

Mae’r Nadolig yn gyfnod drud iawn i deuluoedd, gyda phwysau i roi anrhegion i restr fawr o bobl: teulu, ffrindiau,…

Hawliau a Chyfrifoldebau Rhannu'r Baich Tai | gan | Nov 22nd 2018

Rhannu’r Baich: Problemau Landlord

Mae teulu yn cael problemau gyda’u landlord ddim yn gwneud atgyweiriadau i’w cartref. Maent wedi gofyn am gyngor PwyntTeulu am…

Iechyd | gan | Oct 26th 2018

Popeth Sydd Angen Ei Ddeall Am Y Brechlyn Ffliw

Ydy eich plentyn wedi cael cynnig y brechlyn ffliw yn yr ysgol? Ydych chi’n ansicr os ydych chi eisiau iddynt…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Oct 15th 2018

Rhannu’r Baich: Ymddygiad Plentyn Wedi Newid Yn Dilyn Gwahaniad

Mae mam yn poeni am ei merch ifanc gan fod ei hymddygiad wedi newid ers i’w thad adael. Mae wedi…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Sep 17th 2018

Rhannu’r Baich: Rheoli Wyres Afreolus

Mae Nain wedi rhoi cartref i’w wyres ar ôl iddi ffraeo gyda’i mam a gorfod symud allan, ond mae’n anodd…