Yn Cyflwyno Rhannu’r Baich…Newyddion Rhannu'r Baich | gan | Jan 6th 2015

Ydych chi angen cymorth efo rhywbeth?

Yn poeni am bethau gartref? Y biliau yn ormod? Eich plentyn yn mynd drwy gyfnod anodd? Wedi symud tŷ ac yn teimlo’n unig?

Mae pawb yn gallu bod mewn sefyllfaoedd anodd weithiau a gall rhannu ein problemau fod yn gymorth mawr.

Datrysiad

Rhannwch eich problem – o ddadlau teuluol i faterion iechyd, anabledd neu dai – unrhyw beth rydych chi eisiau gofyn sy’n ymwneud â bod yn rhan o deulu yng Nghymru.

Bydd Rhannu’r Baich… yn helpu wrth roi awgrymiadau ac arweiniad ymarferol. Efallai bod rhieni eraill yn cael yr un profiad, rhai fydda’n hoff o ymuno yn y drafodaeth a chynnig cefnogaeth ac awgrymiadau.

Sut mae’n gweithio?

Cliciwch yma i ddysgu mwy ac i gyflwyno.

Problem nad allech ei rannu?

Os ydych chi eisiau cyngor ond ddim am rannu hyn yn gyhoeddus, cysylltwch â’n llinell gymorth gyfrinachol – Ffôn: 0300 222 57 57 // Testun: 07860 052 905 // Sgwrs ar-lein – ac os ydych chi’n iau nag 25, yna siaradwch â Meic.

Angen  gwasanaethau a gwybodaeth leol?

Darganfyddwch beth sydd ar gael gan eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Credyd llun clawr: Romina Santos trwy Compfight cc


Rhannwch hwn