Creu Anrhegion Munud Olaf At Sul Y MamauPethau i'w Gwneud | gan | Mar 9th 2018

Mam a mab erthygl Sul y Mamau

Mae’n Sul y Mamau ar 11 Mawrth. Ydych chi wedi anghofio? Peidiwch fynd i banig, gall anrheg wedi’i wneud â llaw gan y plant fod yn well nag un wedi’i brynu o’r siop. Rydym wedi casglu syniadau hyfryd (a hawdd) am anrhegion Sul y Mamau perffaith i’w creu.

Nid faint yr ydych yn ei wario ar flodau, siocled neu bersawr drud sydd yn bwysig ar Sul y Mamau. Dangos gwerthfawrogiad am bopeth mae mamau yn ei wneud sydd yn bwysig. Ac mae mynegi hyn mewn ffordd hollol bersonol yn dangos llawer o gariad. Felly tynnwch yr offer crefftau a choginio allan ac edrychwch ar ein syniadau gwych (a rhad) i greu anrhegion personol, munud diwethaf, i’r ffigyrau mamol yn eich bywydau!

Cerdyn sy’n dangos lot o galon

Gadewch i ni gychwyn gyda cherdyn neu addurn arbennig sydd yn defnyddio dwylo eich plant i greu siâp calon. Yr unig beth sydd angen ei wneud ydy plygu darn o bapur A4 lliw, gosod llaw gyda’r bysedd ar led ar y papur gyda’r bawd a’r mynegfys yn erbyn y plyg, gan greu siâp hanner calon. Tynnwch linell o amgylch y llaw ac yna torri’r siâp allan. Byddwch yn ofalus i beidio torri ble mae’r plyg ar ben eich bysedd. Wrth agor y papur allan dylid cael dwy law yn creu siâp calon yn y canol. Yna gall y plant ei addurno.

Am ganllaw cam wrth gam edrychwch ar y dudalen yma ar krokotak.com

Potyn llawn cariad

Golchwch a thynnwch y label oddi ar hen botyn  jam. Torrwch sawl darn bach o bapur ac ysgrifennu’r rhesymau pam rydych chi’n caru’r person yna arnynt. Lliwiwch a’u haddurno. Gall plant iau wneud lluniau. Gosodwch nhw yn y potyn. Gallech chi ychwanegu siocledi hefyd os hoffech. Addurnwch y jar mewn unrhyw ffordd yr hoffech gyda ‘glitter’, botymau, rhuban ayb. Os yw’n bosib, beth am greu 365 darn o bapurai fel bod ganddi un i agor bob diwrnod o’r flwyddyn. Edrychwch ar y cyfarwyddiadau yn fideo yma:

Ddim yn gallu meddwl beth i ysgrifennu? Rwy’n dy garu oherwydd…

  • Rwyt ti’n rhoi cwtsh dda
  • Ti’n garedig
  • Mae dy fwyd di’n flasus
  • Ti’n meddwl amdanom ni cyn dy hun bob tro
  • Mae’r gemau ti’n chwarae yn hwyl
  • Ti’n gwneud i ni chwerthin

Temtio â theisen

Mae’r mwyafrif o bobl yn hoff o gacennau. Ac mae’r mwyafrif o blant yn hoff o helpu gyda’r pobi (a’r bwyta). Felly pa anrheg well nag teisen wedi’i phobi gartref? Mae teisennau bach yn eithaf hawdd i’w pobi, mae’r cynhwysion yn eithaf rhad ac mae’n debyg bod y rhan fwyaf ohonynt yn eich cwpwrdd yn barod. Nid yw’n cymryd hir iawn i’w creu, tua hanner awr gyda pharatoi a phobi efallai, a hyd yn oed llai i’w bwyta. Mmmm.

Mae gan wefan Annabel Karmel rysáit teisennau bach hawdd i bobi gyda’r plant, gyda llawer o syniadau topin gwahanol.

Danteithion blasus

Gan ein bod yn siarad am anrhegion bwytadwy beth am droi at un o’r prif anrhegion Sul y Mamau arferol – siocled. Ond yn hytrach nag prynu bocs anwreiddiol o’r siop beth am greu danteithion siocled blasus eich hun fel y lolipop siocled yma neu’r ffyn malws melys yma. Neu beth am fynd dros ben llestri a gadael i’r plant greu creadigaeth siocled eu hunan (ond byddwch yn barod am lawer o lanast a siocled yn disgyn ‘yn ddamweiniol’ i gegau bach!)

Dwylo bach yn blaguro

Anrheg Sul y Mamau traddodiadol arall ydy blodau wrth gwrs, ond marw y mae’r rhain yn y pendraw. Gallech chi greu tusw eich hunain gyda’r plant fydd byth yn gwywo. Bydd angen paent gwahanol liwiau, a llawer o bapur. Stampiwch olion llaw ar y papur mewn gwahanol liwiau, yna torrwch y rhain allan. Hel y rhain at ei gilydd. Torrwch ychydig o siapiau dail allan o bapur gwyrdd. Gludwch bopeth at ei gilydd mewn siâp tusw a’u lapio mewn papur neu bapur sidan fel tusw o flodau. Edrychwch ar y rhain ar y WallFry Blog.

Ciplun o gariad

Os oes gennych chi amser i dynnu llun, ei brintio a’i fframio yna gallech chi fod yn artistig gyda’ch lluniau. Tynnwch luniau o’r plant yn gwneud siâp calon gyda’u dwylo ayb. Mae posib prynu fframiau rhad iawn mewn siopau bargen neu byddwch yn greadigol a chreu gludwaith. Os nad oes amser, yna gofynnwch i’r plant wneud llun arbennig a’i fframio.

Bardd anhysbys

Beth am geisio bod yn greadigol gyda’ch odli ac ysgrifennu cerdd neu rap ar gyfer y ferch arbennig yn eich bywydau? Gallech chi ei ysgrifennu â llaw neu ei argraffu a chael y plant i wneud lluniau ar yr ymylon neu stampio olion dwylo arno. Ac os ydych chi’n cael trafferth, yna chwiliwch am gerddi Sul y Mamau ar-lein i gael ychydig o ysbrydoliaeth.

——————-

Gobeithiwn fod hyn wedi helpu rhoi syniadau i chi am anrhegion rhad i’w gwneud eich hun. Bydd yna ferched lwcus iawn o gwmpas dydd Sul. Sul y Mamau hapus iawn i’r holl famau a ffigyrau mamol.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os ydych chi’n chwilio am gyngor neu help teuluol ac eisiau siarad gyda rhywun, galwch ein cynghorwyr cyfeillgar ar linell gymorth PwyntTeulu. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant helpu chi i ddod o hyd i sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy yn ein hadran cylchgrawn.

Beth Yw’r Anrheg Berffaith i Athrawon Ysgol Gynradd?

Sul y Mamau: Heriau a Llawenydd Bod yn Fam

Erthygl Wadd: Y Stigma O Fod Yn Rhieni Ifanc

 


Rhannwch hwn