Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a RhadPethau i'w Gwneud | gan | Apr 4th 2019

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau a bwydydd Pasg sydd yn hawdd i’r rhai bychan hefyd.

Gyda phythefnos o wyliau o’n blaen gall meddwl am ffyrdd gwahanol i gadw’r plant yn brysur fod yn anodd, ond mae’r Pasg yn esgus perffaith i fod yn greadigol. Isod mae 5 o weithgareddau Pasg sydd yn ddigon hawdd i bawb.

Delwedd diolch i SassyDealz.com

1. Cerdyn Print Llaw cwningen

Mae hwn yn un da i wneud gyda phlant bach, ac yn  anrheg dda i unrhyw nain neu daid, modryb neu ewythr i’w gadw. Peintiwch eu llaw yn wyn (heblaw am y bawd) a dechrau stampio ac addurno. Edrychwch ar y blog yma ar craftymorning.com

Delwedd diolch i BBC Good Food

2. Nythod Shredded Wheat

Mae hwn yn hen syniad ond yn syniad da, yma ers cychwyn oes! Mae’n debyg bod pawb wedi creu neu fwyta’r rhain rhyw dro. Maent yn hawdd i’w gwneud gyda’r plant ac nid oes angen pobi. Mae posib newid y grawnfwyd i un sydd yn well ganddynt – fel rice kripies, creision ŷd ac ati. Cliciwch ar y bbcgoodfoodblog i gael cyfarwyddiadau hawdd. Dwylo i fyny pwy sydd eisiau llyfu’r fowlen!

Delwedd diolch i Easy Peasy and Fun

3. Llyfrnod Cornel Cwningen

Efallai bod origami yn rhywbeth gwell i blant hŷn, ond bydd y plant iau yn gallu gwneud y rhain hefyd gyda help. Bydda’r rhain yn gwneud anrhegion da os yw arian yn dynn a chithau eisiau rhoi rhywbeth gwahanol i siocled! Cyfarwyddiadau cam wrth gam ar flog easypeasyandfun.com.

Delwedd diolch i Recipes From Out Of The Blue

4. Plât Ffrwythau Pasg

Efallai bod y syniad yma’n un dwl i rai ohonoch, ond ydy wyau’r plant yn pentyrru a phethau allan o reolaeth? Beth am gael hoe fach o’r coco a chael hwyl yn creu plât ffrwythau iach a lliwgar mewn siâp wy Pasg. Os yw’r plant yn rhy ifanc i dorri’r ffrwythau, yna gallech chi eu torri nhw a gadael iddyn nhw eu gosod mewn patrwm wy Pasg. Bydd hwn yn edrych yn wych os ydych chi’n gwadd teulu neu ffrindiau draw am y Pasg.

5. Helfa Wyau Pasg Hawdd

Tydi’r Pasg ddim yn Basg heb helfa wyau bellach, ond nid oes rhaid iddo fod yn un rhy gymhleth. Gallech chi greu un hwyl wrth dorri  ôl troed cwningen allan o ddarn o bapur neu gardfwrdd. Yna, defnyddiwch siwgr eisin neu flawd, arllwys trwy’r ôl troed a chreu llwybr o olion troed cwningen i arwain at yr wyau. Perffaith ar gyfer yr awyr agored. I leihau’r gost, gallech chi greu llwybr o’u teganau gorau iddynt eu casglu ar y ffordd ac wy Pasg fel syrpréis ar y diwedd. Mae hyn yn bendant o’u cadw’n brysur am sbel!

Gobeithiwn fod rhai o’r syniadau yma yn eich cadw’n brysur dros y Pasg. Os ydych chi’n chwilio am ddigwyddiadau rhad neu am ddim dros y Pasg cymerwch olwg ar yr hyn sydd yn digwydd yn Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru: helfeydd, crefftau, cerddoriaeth, ffair, balŵns, ffilmiau, peintio wynebau, gwyddoniaeth ayb yn digwydd mewn 7 lleoliad gwahanol dros Gymru.


Rhannwch hwn