Teuluoedd yn Gyntaf Conwy

Diweddarwyd diwethaf: January 13, 2017

Am Teuluoedd yn Gyntaf Conwy

Gall Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghonwy eich helpu gyda:

  • Gwella sgiliau a dod o hyd i swyddi
  • Gwneud y gorau o’ch arian
  • Cefnogi chwarae plant
  • Sgiliau Magu Plant
  • Profedigaeth
  • Cwnsela Perthynas a Theuluoedd
  • Gweithgareddau yng Nghanolfan Deulu Llanrwst
  • Mynediad i weithgareddau chwarae a hamdden ar gyfer plant ag anableddau

Am restr gyfoes o’r holl brosiectau ariannir gan Teuluoedd yn Gyntaf cliciwch yma.

I ddarganfod mwy edrychwch ar y Gronfa Data Gwybodaeth Teuluoedd yma neu cysylltwch â’r Tîm o Amgylch y Teulu gan ddefnyddio’r rhif ffôn ar yr ochr dde. Gallant roi gwybod beth sydd ar gael i chi, yn eich helpu i gael mynediad i wasanaethau a sicrhau bod y bobl gywir yn gweithio gyda’i gilydd i’ch cefnogi.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Conwy yn cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc hyd at 25 oed sy’n byw yng Nghonwy.

Os nad ydych chi’n gymwys am y Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Conwy i ddarganfod mwy 

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Conwy

01492 577788 (Tîm o Amgylch y Teulu)

TeuluoeddynGyntaf@conwy.gov.uk

Adeiladau’r Llywodraeth,
Ffordd Dinerth,
Bae Colwyn,
LL28 4UL

Oriau Swyddfa

Llun:
8:45am - 5:15pm
Mawrth:
8:45am - 5:15pm
Mercher:
8:45am - 5:15pm
Iau:
8:45am - 5:15pm
Gwener:
8:45am - 4:45pm
Sadwrn:
Peiriant ateb
Sul:
Peiriant ateb

Gwasanaethau eraill yn Conwy


Rhaglen Cefnogi Pobl Conwy

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Camddefnydd Sylweddau / Cyn-droseddwyr

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn atal digartrefedd ac yn galluogi pobl sydd mewn perygl o golli eu cartrefi i barhau i fyw’n annibynnol yn y gymuned.

Dechrau’n Deg Conwy

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn brosiect ariannir gan Lywodraeth Cymru i wneud gwahaniaeth i blant mewn ardaloedd penodol. Rydym yn cefnogi teuluoedd gydag ymweliadau iechyd dwys, cefnogaeth magu plant, dysgu i’r teulu a gofal plant i rai 2-3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud / Tîm o Amgylch y Teulu / Chwarae / Blynyddoedd Cynnar / Anghenion Ychwanegol

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy yn darparu gwybodaeth am ddim am bob agwedd o ofal plant a gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Teuluoedd yn Gyntaf Conwy

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yng Nghonwy.