Rhaglen Cefnogi Pobl Conwy

Diweddarwyd diwethaf: June 26, 2017

Am Rhaglen Cefnogi Pobl Conwy

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn atal digartrefedd ac yn gallu cefnogi’ch teulu os ydych chi mewn perygl o golli eich cartref, i barhau i fyw yn annibynnol yn y gymuned.

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn cynnig ystod eang o wasanaethau, yn ddibynnol ar eich anghenion chi ac anghenion eich teulu. Gallant eich cefnogi os oes gennych chi gartref eich hun neu os oes gennych chi denantiaeth gyda landlord preifat neu Landlord Cymdeithasol Cofrestredig.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn gallu’ch cefnogi os ydych chi mewn perygl o golli eich cartref neu angen cefnogaeth i adennill eich annibyniaeth.

Os nad ydych chi’n gymwys am y Rhaglen Cefnogi Pobl, mae posib bod gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â  GGD Conwy i ddarganfod mwy

 

 

Yn gweithio gyda

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Camddefnydd Sylweddau / Cyn-droseddwyr

Rhaglen Cefnogi Pobl Conwy

01492 574229

debbie.lambe@conwy.gov.uk

Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai,
Swyddfeydd Dinesig,
Bae Colwyn,
LL29 8AR

Oriau Swyddfa

Llun:
8:45am - 5:15pm
Mawrth:
8:45am - 5:15pm
Mercher:
8:45am - 5:15pm
Iau:
8:45am - 5:15pm
Gwener:
8:45am - 4:45pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Conwy


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud / Tîm o Amgylch y Teulu / Chwarae / Blynyddoedd Cynnar / Anghenion Ychwanegol

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy yn darparu gwybodaeth am ddim am bob agwedd o ofal plant a gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Dechrau’n Deg Conwy

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn brosiect ariannir gan Lywodraeth Cymru i wneud gwahaniaeth i blant mewn ardaloedd penodol. Rydym yn cefnogi teuluoedd gydag ymweliadau iechyd dwys, cefnogaeth magu plant, dysgu i’r teulu a gofal plant i rai 2-3 oed.

Teuluoedd yn Gyntaf Conwy

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yng Nghonwy.

Rhaglen Cefnogi Pobl Conwy

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Camddefnydd Sylweddau / Cyn-droseddwyr

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn atal digartrefedd ac yn galluogi pobl sydd mewn perygl o golli eu cartrefi i barhau i fyw’n annibynnol yn y gymuned.