Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy

Diweddarwyd diwethaf: January 11, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy yn darparu gwybodaeth am ddim am wasanaethau a gweithgareddau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Mae manylion gofal plant, cymorth a gwasanaethau perthnasol a rhestrau o bethau i deuluoedd a phlant ei wneud wedi’u cynnwys yn eu cyfeiriadur.

Os ydych chi angen gwybodaeth ewch ar-lein i weld, ymwelwch, ffoniwch neu anfonwch e-bost.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Nid oes meini prawf cymhwyster. Mae’r GGD yn agored i unrhyw un sydd eisio’i ddefnyddio.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud / Tîm o Amgylch y Teulu / Chwarae / Blynyddoedd Cynnar / Anghenion Ychwanegol

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy

01492 577788
neu
01492 577850

plant.children@conwy.gov.uk

Canolfan Lôn Hen Ysgol,
Church Walks,
Llandudno,
LL30 2HL

Oriau Swyddfa

Llun:
9:30am - 4:30pm
Mawrth:
9:30am - 4:30pm
Mercher:
9:30am - 4:30pm
Iau:
9:30am - 4:30pm
Gwener:
9:30am - 4:30pm
Sadwrn:
Peiriant ateb
Sul:
Peiriant ateb

Gwasanaethau eraill yn Conwy


Rhaglen Cefnogi Pobl Conwy

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Camddefnydd Sylweddau / Cyn-droseddwyr

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn atal digartrefedd ac yn galluogi pobl sydd mewn perygl o golli eu cartrefi i barhau i fyw’n annibynnol yn y gymuned.

Dechrau’n Deg Conwy

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn brosiect ariannir gan Lywodraeth Cymru i wneud gwahaniaeth i blant mewn ardaloedd penodol. Rydym yn cefnogi teuluoedd gydag ymweliadau iechyd dwys, cefnogaeth magu plant, dysgu i’r teulu a gofal plant i rai 2-3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud / Tîm o Amgylch y Teulu / Chwarae / Blynyddoedd Cynnar / Anghenion Ychwanegol

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy yn darparu gwybodaeth am ddim am bob agwedd o ofal plant a gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Teuluoedd yn Gyntaf Conwy

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yng Nghonwy.