Dechrau’n Deg Conwy

Diweddarwyd diwethaf: November 3, 2016

Am Dechrau’n Deg Conwy

Mae Dechrau’n Deg Conwy yn rhan o Raglen Blynyddoedd Cynnar Llywodraeth Cymru i roi cyfleoedd i blant a’u teuluoedd sydd yn byw yn rhai ardaloedd ar draws Cymru.

Gwasanaethau craidd:

  • Gofal plant o ansawdd am ddim, rhan-amser i blant 2-3 oed
  • Gwasanaeth estynedig gan Ymwelwyr Iechyd
  • Cymorth Rhianta
  • Datblygiad Iaith Cynnar

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Teuluoedd â phlant dan 4 oed, sy’n byw yn nalgylchoedd Dechrau’n Deg Conwy, sy’n cynnwys ardaloedd cod post ym Mae Colwyn, Mochdre, Llanddulas, Llandudno, Pensarn ac Abergele.

Os nad ydych chi’n gymwys am y rhaglen Dechrau’n Deg, mae posib bod gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Conwy i ddarganfod mwy

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Conwy

01492 576380

flying.start@conwy.gov.uk

Bloc F,
Adeiladau’r Llywodraeth,
Ffordd Dinerth,
Bae Colwyn,
LL28 4UL

Oriau Swyddfa

Llun:
8:45am - 5:15pm
Mawrth:
8:45am - 5:15pm
Mercher:
8:45am - 5:15pm
Iau:
8:45am - 5:15pm
Gwener:
8:45am - 4:30pm
Sadwrn:
Cysylltwch â'ch ymwelydd iechyd
Sul:
Cysylltwch â'ch ymwelydd iechyd

Gwasanaethau eraill yn Conwy


Rhaglen Cefnogi Pobl Conwy

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Camddefnydd Sylweddau / Cyn-droseddwyr

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn atal digartrefedd ac yn galluogi pobl sydd mewn perygl o golli eu cartrefi i barhau i fyw’n annibynnol yn y gymuned.

Dechrau’n Deg Conwy

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn brosiect ariannir gan Lywodraeth Cymru i wneud gwahaniaeth i blant mewn ardaloedd penodol. Rydym yn cefnogi teuluoedd gydag ymweliadau iechyd dwys, cefnogaeth magu plant, dysgu i’r teulu a gofal plant i rai 2-3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud / Tîm o Amgylch y Teulu / Chwarae / Blynyddoedd Cynnar / Anghenion Ychwanegol

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy yn darparu gwybodaeth am ddim am bob agwedd o ofal plant a gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Teuluoedd yn Gyntaf Conwy

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yng Nghonwy.