Clybiau ar ôl Ysgol Cymru: Rhowch Dro ar Rywbeth NewyddGofal Plant Newyddion Pethau i'w Gwneud | gan | Sep 15th 2016

clybiau ar ôl ysgol Cymru

Ydy’r plant yn dechrau diflasu ar yr ysgol yn barod? Beth bynnag yw oedran eich plentyn, gall yr Hydref fod yn amser perffaith i’w hannog i ymuno â chlwb ar ôl ysgol a rhoi tro ar rywbeth newydd.

Mae cael hobi rheolaidd yn fwy nac cadw’n brysur ar ôl yr ysgol; mae ymuno â chlwb neu dîm newydd, neu roi tro ar rywbeth gwahanol yn gallu bod yn gyfle perffaith i wneud ffrindiau newydd, datblygu sgiliau newydd a magu hyder. Mae’n gallu bod yn anodd darganfod rhywbeth fforddiadwy sydd o ddiddordeb i’ch plentyn, ond gall gyflwyno gweithgaredd ar ôl ysgol newydd ychwanegu ychydig o hwyl i’r flwyddyn ysgol newydd.

Ac nid y plant sydd yn buddio yn unig! Mae ymuno â chlwb yn ffordd wych i gyfarfod rhieni eraill yn eich ardal ac yn gallu bod yn ofal plant am un neu ddwy noson yr wythnos os ydych chi’n brysur yn y gwaith neu yn y tŷ.

Mae rhai clybiau ar ôl ysgol yng Nghymru yn gallu bod yn ddrud, ac mae pawb yn gwybod bod ffioedd aelodaeth neu gwrs yn gallu adio i fyny! I ddarganfod y cyfleoedd gorau neu rad i’ch plant, rydym yn awgrymu i chi siarad â rhieni eraill a chadw llygaid allan yn yr ysgol neu ganolfannau cymunedol ar gyfer y dosbarthiadau a chlybiau mwyaf cyfeillgar i’ch poced.

Er mwyn eich helpu, rydym wedi crynhoi ychydig o syniadau er mwyn i chi a’ch teulu feddwl amdanynt:

clybiau ar ôl ysgol Cymru - coginio

Credyd Llun: jypsygen, flickr

Dysgu sgiliau newydd:

 • Coginio
 • St John Cymru
 • Ieithoedd
 • Offerynnau cerddorol
 • Canu
 • Gwyddbwyll (chess)
 • Creu ffilmiau

clybiau ar ôl ysgol Cymru - pêl droed

Gweithgareddau tîm:

clybiau ar ôl ysgol Cymru - ymwybyddiaeth

Credyd llun: Autumm, flickr

Ymarfer corff, cydsymud ac ymwybyddiaeth:

 • Pêl droed
 • Rygbi
 • Pêl fasged
 • Hoci
 • Nofio
 • Gymnasteg
 • Gemau Olympaidd Arbennig
 • Crefft ymladd
 • Dringo
 • Dawns hip hop
 • Drymio
 • Yoga
 • Zumba

clybiau ar ôl ysgol Cymru - nofio babanod

Pethau i blant bach:

 • Nofio babanod
 • Cerddoriaeth a dawns
 • Arwyddo babi
 • Pêl droed a rygbi plant bach
 • Ieithoedd i rai cyn-ysgol
 • Chwarae anniben
 • Bale babanod
 • Crefftau creadigol
 • Tylino Babanod

Wedi cael profiad da o glwb ar ôl ysgol? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod!

I ddarganfod pa weithgareddau sydd ar gael yn eich sir cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol sy’n gallu dweud wrthych chi beth sy’n digwydd.


helplinegraphic-cy

Os hoffech ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael i chi a’ch plentyn yn eich ardal neu os hoffech sgwrsio am faterion teuluol yn gyffredinol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

 • Ffôn: 0300 222 57 57
 • Neges Testun: 07860 052 905
 • Neges wib (gweler brig y dudalen)

Rydym yn agored 6pm – 10pm Llun i Iau a 10am – 2pm Gwener a Sadwrn.


Beth am ddarllen rhai o’n herthyglau eraill?

5 Arbrawf Gwyddoniaeth Hawdd i Wneud Gyda’r Plant

5 Peth Rhad ac am Ddim i Deuluoedd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Llefydd am Ddim i Ymweld â’r Teulu: Awgrymiadau Darllenwyr


Rhannwch hwn