Teuluoedd yn Gyntaf Ceredigion

Diweddarwyd diwethaf: June 23, 2017

Am Teuluoedd yn Gyntaf Ceredigion

Mae ystod o wasanaethau cymorth i deuluoedd yn cael eu cynnig a gellir eu cyflwyno yn y cartref neu mewn lleoliadau penodol ledled y sir.

Mae’r cymorth yn cael ei addasu i anghenion eich teulu, tra bod rhai gwasanaethau wedi’u hanelu at grwpiau penodol e.e. teuluoedd effeithir gan anabledd, disgyblion ble mae eu presenoldeb yn yr ysgol yn dechrau llithro, gofalwyr ifanc.

Mae’r broses Tîm o Amgylch y Teulu yn helpu’r gwasanaethau cymorth i weithio gyda’i gilydd mewn ffordd gydlynol – 01545 572649 / 01970 627016 TAF@ceredigion.gov.uk

Gallwch hefyd ddod o hyd i helaeth o wybodaeth ar sut mae Teuluoedd yn Gyntaf yn gweithio yng Ngheredigion yma.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Ceredigion yn rhaglen ar gyfer teuluoedd sydd angen rhywfaint o gymorth neu gefnogaeth ychwanegol ar yr amod:

  • Rydych yn byw yng Ngheredigion a
  • Mae gennych blentyn hyd at 19 oed
  • Rydych yn is na throthwy gwasanaethau statudol

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Ceredigion i ddarganfod mwy.

 

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol / Cefnogaeth Teulu / Tîm o amgylch y Teulu / Canolbwyntio ar amcanion / Rhwystrol / Pellter a Deithir

Teuluoedd yn Gyntaf Ceredigion

01545 574187 (Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd)

01545 572649 / 01970 627016 (Tîm o Amgylch y Teulu)

TAF@ceredigion.gov.uk

(Tîm o Amgylch y Teulu),
Min Y Môr,
Gerddi Wellington Gardens,
Aberaeron,
Ceredigion
SA46 0BQ

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm (gallu bod yn hyblyg)
Mawrth:
9:00am - 5:00pm (gallu bod yn hyblyg)
Mercher:
9:00am - 5:00pm (gallu bod yn hyblyg)
Iau:
9:00am - 5:00pm (gallu bod yn hyblyg)
Gwener:
9:00am - 5:00pm (gallu bod yn hyblyg)
Sadwrn:
Hyblyg
Sul:
Hyblyg

Gwasanaethau eraill yn Ceredigion


Rhaglen Cefnogi Pobl Ceredigion

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Cefnogaeth Tai / Budd-daliadau / Cyllidebu / Byw’n Annibynnol

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yng Ngheredigion yn cyfuno amrywiaeth o wasanaethau cefnogol gwahanol i’ch helpu chi i fyw yn llwyddiannus ac yn annibynnol mewn llety sefydlog yn eich cymuned.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Ceredigion ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd, gofalwyr a phobl broffesiynol.

Dechrau’n Deg Ceredigion

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn fenter Llywodraeth Cymru sydd yn bwriadu rhoi mwy o gefnogaeth a chyfleoedd i deuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed.

Teuluoedd yn Gyntaf Ceredigion

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol / Cefnogaeth Teulu / Tîm o amgylch y Teulu / Canolbwyntio ar amcanion / Rhwystrol / Pellter a Deithir

Yn darparu cymorth cynnar i deuluoedd cyn i broblemau waethygu. Mae’r broses Tîm o amgylch y Teulu yn rhan bwysig o’r rhaglen.