Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion

Diweddarwyd diwethaf: June 16, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Ceredigion yn darparu cyngor ac arweiniad diduedd, dwyieithog, am ddim, ar amrywiaeth eang o themâu gan gynnwys opsiynau gofal plant, gweithgareddau i blant a phobl ifanc a materion yn ymwneud â’r teulu.

Mae hyn yn cynnwys cyngor ar dalu am ofal plant a gweithio yn y diwydiant gofal plant, gwybodaeth cefnogaeth teulu fel cymorth gyda materion ymddygiad, grwpiau magu plant, cefnogaeth leol a llawer mwy.

Yn ogystal â’ch helpu’n uniongyrchol, gallem hefyd eich cyfeirio at asiantaethau a sefydliadau eraill.

Ymwelwch â’n gwefan am wybodaeth bellach neu cysylltwch yn uniongyrchol ar y ffôn 01545 574187 neu e-bostiwch, a byddem yn ceisio’ch helpu gyda’ch ymholiad.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Gall unrhyw un gael mynediad i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion. Bod hynny yn aelod teulu, plentyn, person ifanc neu berson proffesiynol yn gweithio gyda theuluoedd.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion

01545 574187

fis@ceredigion.gov.uk

Canolfan Addysg Broffesiynol,
Felin-fach,
Llanbedr Pont Steffan,
Ceredigion,
SA48 8AF

Oriau Swyddfa

Llun:
8:45am-5pm
Mawrth:
8:45am-5pm
Mercher:
8:45am-5pm
Iau:
8:45am-5pm
Gwener:
8:45am-4:30pm
Sadwrn:
Peiriant ateb ar gael
Sul:
Peiriant ateb ar gael

Gwasanaethau eraill yn Ceredigion


Rhaglen Cefnogi Pobl Ceredigion

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Cefnogaeth Tai / Budd-daliadau / Cyllidebu / Byw’n Annibynnol

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yng Ngheredigion yn cyfuno amrywiaeth o wasanaethau cefnogol gwahanol i’ch helpu chi i fyw yn llwyddiannus ac yn annibynnol mewn llety sefydlog yn eich cymuned.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Ceredigion ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd, gofalwyr a phobl broffesiynol.

Dechrau’n Deg Ceredigion

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn fenter Llywodraeth Cymru sydd yn bwriadu rhoi mwy o gefnogaeth a chyfleoedd i deuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed.

Teuluoedd yn Gyntaf Ceredigion

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol / Cefnogaeth Teulu / Tîm o amgylch y Teulu / Canolbwyntio ar amcanion / Rhwystrol / Pellter a Deithir

Yn darparu cymorth cynnar i deuluoedd cyn i broblemau waethygu. Mae’r broses Tîm o amgylch y Teulu yn rhan bwysig o’r rhaglen.