Dechrau’n Deg Ceredigion

Diweddarwyd diwethaf: July 5, 2017

Am Dechrau’n Deg Ceredigion

Mae Dechrau’n Deg yn fenter gan Lywodraeth Cynulliad Cymru sy’n ceisio cynnig mwy o gymorth a chyfleoedd i deuluoedd sy’n cynnwys plant dan 4 oed.

Mae’r 4 gwasanaeth craidd a ddarparir fel a ganlyn:-

  • Gwasanaeth Iechyd y Blynyddoedd Cynnar
  • Gofal plant
  • Cymorth Rhianta
  • Cymorth Cynnar gydag Iaith

Mae modd gweld rhagor o fanylion am y gwasanaethau hyn yn ein llyfryn gwybodaeth

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae’r gwasanaethau hyn ar gael ar gyfer codau post penodol yn yr ardaloedd canlynol yn unig:

  • Aberteifi
  • Penparcau
  • Llanarth
  • Aberporth (Ers 2013)
  • Llandysul (Ers 2013)

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Ceredigion i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Dechrau’n Deg Ceredigion

01239 621687

dechraundeg@ceredigion.gov.uk

Tŷ Parc,
Parc Teifi,
Aberteifi,
SA43 1EW

Oriau Swyddfa

Llun:
8:30am - 5pm
Mawrth:
8:30am - 5pm
Mercher:
8:30am - 5pm
Iau:
8:30am - 5pm
Gwener:
8:30am - 4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Ceredigion


Rhaglen Cefnogi Pobl Ceredigion

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Cefnogaeth Tai / Budd-daliadau / Cyllidebu / Byw’n Annibynnol

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yng Ngheredigion yn cyfuno amrywiaeth o wasanaethau cefnogol gwahanol i’ch helpu chi i fyw yn llwyddiannus ac yn annibynnol mewn llety sefydlog yn eich cymuned.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Ceredigion ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd, gofalwyr a phobl broffesiynol.

Dechrau’n Deg Ceredigion

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn fenter Llywodraeth Cymru sydd yn bwriadu rhoi mwy o gefnogaeth a chyfleoedd i deuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed.

Teuluoedd yn Gyntaf Ceredigion

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol / Cefnogaeth Teulu / Tîm o amgylch y Teulu / Canolbwyntio ar amcanion / Rhwystrol / Pellter a Deithir

Yn darparu cymorth cynnar i deuluoedd cyn i broblemau waethygu. Mae’r broses Tîm o amgylch y Teulu yn rhan bwysig o’r rhaglen.