Cerdded i’r Ysgol: 5 Gêm i Chwarae ar y DaithAddysg Iechyd Newyddion | gan | Oct 3rd 2016

Cerdded i'r ysgol

Mae mis Hydref yn Fis Cenedlaethol Cerdded i’r Ysgol! Felly dyma 5 gêm hwyl i chwarae gyda’r plant er mwyn cyflwyno ychydig o hwyl i’r daith.

Cerdded i’r ysgol yw’r ffordd iachaf a rhataf i deithio yno. Efallai nad yw’n gweddu pawb, yn enwedig os ydych chi’n byw’n bell o’ch ysgol leol neu os yw’n anodd cael pawb yn barod ar amser. Ond, os gallech chi annog eich plant i gerdded i’r ysgol, gall buddion iechyd yr arfer da yma barhau am weddill eu hoes.

Un o’r ffyrdd gorau i annog ymarfer corff a gweithgaredd corfforol ydy ei wneud yn hwyl, felly dyma 5 ffordd i wneud hynny. Mae’r mwyafrif yn dod o Cerdded am Oes gan Newid am Oes ac ychydig o brofiad personol.

1. Mi Welaf i Gyda’m Llygad Bach i..

Y clasur. Gweld rhywbeth, dweud llythyren gyntaf y gair i’r chwaraewyr eraill a ffwrdd a chi! Gallwch wneud hyn yn fwy o sialens gyda mwy o reolau, fel bod rhywbeth yn gorfod dechrau efo’r un llythyren a’ch enw. Neu gallech chi greu gêm anoddach gyda rheolau ‘planhigion yn unig’ neu ‘bywyd gwyllt yn unig’.

yellow car for walk to school article

2. Y Gêm Car Melyn

Mae’r person cyntaf i weld car melyn yn cael pwynt, y person gyda’r pwyntiau uchaf yn ennill! Os yw’r daith i’r ysgol yn fyr, neu os nad ydych chi wedi gweld car melyn ers cwpl ddyddiau, dewiswch liw mwy cyffredin.

3. Nadroedd a Blodau

Os ydych chi’n pasio drwy barc ar eich ffordd i’r ysgol, beth am chwarae Nadroedd a Blodau? Rhaid casglu dail o wahanol liwiau. Ar ôl casglu tipyn, gosodwch nhw mewn siâp neidr neu flodyn, gallech chi binio’r dail gyda’i gilydd gan ddefnyddio’r goes os yw ychydig yn wyntog.

Odd conker for walk to school

4. Concyrs

Mae’n rhaid i blant wisgo gogls i chwarae concyrs? Mae’r Gweithredydd Iechyd a Diogelwch yn dweud mai chwedl yw hyn, ac mae ar frig y siart chwedlau Iechyd a Diogelwch hyd yn oed. Ond mae’n wir fod ysgolion wedi gwahardd y gêm draddodiadol Brydeinig yma. Felly gwell i chi ofyn cyn i chi adael i’ch rhai bach gasglu castanau ar y ffordd i’r ysgol. Tra bod chi’n cysylltu â’r ysgol gofynnwch a ydynt yn ymwybodol o Living Streets, gan fod ganddynt gynllun bathodynnau i blant gelwir yn Wow, gallai annog mwy o blant i gerdded i’r ysgol.

Hyd yn oed os nad ydynt yn cael chwarae concyrs yn yr ysgol, gallech chi eu defnyddio i chwarae dal.

5. Tyrrau Brigau

Adeiladwch dwr allan o frigau. Ychwanegwch fwy iddo bob dydd. Gweld pa mor uchel gallech chi ei adeiladu dros wythnos, mis, efallai tymor hyd yn oed?

Felly dyna bum gêm i chwarae ar eich ffordd i’r ysgol. Oes gennych chi weithgareddau hwyl rydych chi’n ei wneud gyda’r plant wrth gerdded? Rhowch wybod yn y sylwadau isod!

helplinegraphic-cy

Os hoffech ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael i chi a’ch plentyn yn eich ardal neu os hoffech sgwrsio am faterion teuluol yn gyffredinol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun: 07860 052 905
  • Neges wib (gweler brig y dudalen)

Rydym yn agored 6pm – 10pm Llun i Iau a 10am – 2pm Gwener a Sadwrn.

Dychwelyd i’r Ysgol Yng Nghymru: Sut i Arbed Arian

Sut i Gadw Rhai Dan 5 yn Iach ac yn Egnïol

news-cy


Rhannwch hwn