Rhannu’r Baich… Cefnogaeth Pryder i RieniGofal Plant Iechyd Rhannu'r Baich | gan | Aug 11th 2017

Mae mam yn chwilio am gefnogaeth gofal plant wrth iddi ymdopi â phryder ac iselder. Oes gennych chi gyngor i’w rannu yn Rhannu’r Baich… yr wythnos hon?

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Oes yna unrhyw gymorth gofal plant ar gael  i riant sydd yn dioddef â phryder ac iselder, fel eu bod yn cael ychydig o seibiant os ydynt yw pethau’n mynd yn ormod weithiau?

Cyngor PwyntTeulu i rieni sydd yn dioddef ag iselder neu bryder

Diolch am eich cwestiwn yn holi am gymorth gyda gofal plant i riant sydd â phryder ac iselder. Efallai bydd posib i chi gael mynediad i gefnogaeth drwy’ch tîm Teuluoedd yn Gyntaf lleol. Mae datganiad i’r wasg ddiweddar gan Lywodraeth Cymru yn amlinellu’r math o wasanaethau gall Teuluoedd yn Gyntaf ei gynnig.

Ond rhaid bod yn ymwybodol gall awdurdodau lleol drefnu eu gwasanaethau yn wahanol yn ddibynnol ar yr angen a’r blaenoriaethau, felly efallai bod rhywbeth sydd ar gael mewn un ardal ddim ar gael mewn ardal arall. Os hoffech ddod yn ôl atom ni, byddem yn hapus i’ch helpu i ddarganfod ac/neu eich rhoi mewn cysylltiad â gwasanaethau yn eich ardal chi. Ond, os hoffech, mae posib darganfod manylion eich tîm Teuluoedd yn Gyntaf lleol yn ein hadran arbennig ar y pwnc hwnnw.

Efallai hoffech chi ystyried gwneud apwyntiad â’ch meddyg teulu i drafod sut rydych chi’n teimlo, efallai bydd ganddyn nhw wybodaeth am y cymorth sydd ar gael yn lleol hefyd. Mae bod yn rhiant yn gallu bod yn heriol ar y gorau, ac mae’r mwyafrif o rieni yn profi straen weithiau wrth fagu plant.

Yn olaf, mae yna linell gymorth a gwefan gwych i rieni sydd angen cyngor neu’n ymdrechu, sef Family Lives. Gobeithiwn fod ein hymateb yn ddefnyddiol i chi a dymunwn y gorau i chi. Os hoffech gefnogaeth bellach gyda’r uchod, yna peidiwch oedi yn cysylltu’n ôl.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich: Gwrthod Dychwelyd i’r Ysgol

Rhannu’r Baich… Cerdded i’r Ysgol – Ydy 9 Yn Rhy Ifanc?

Rhannu’r Baich: Ble Mae Cefnogaeth Awtistiaeth Fy Merch?

 

Llun clawr gan Dmitry Ratushny ar Unsplash

 

 


Rhannwch hwn