Cefnogaeth i Bobl Ifanc Gyda Chost Tocyn GŵylGraiArian Pethau i'w Gwneud | gan | Aug 11th 2017

Taflen GŵylGrai ar gyfer erthygl tocynnau am ddim

Mae GŵylGrai, y g ŵyl gelfyddydau i bobl ifanc 14-25 oed, yn dod i Venue Cymru yn Llandudno, Gogledd Cymru, rhwng 17 a 20 Awst. Dros y penwythnos bydd rhaglen llawn digwyddiadau a gweithgareddau i bobl ifanc.

Mae’r GŵylGrai yn unigryw gan mai dyma’r unig ŵyl genedlaethol yn y DU sy’n cael ei drefnu gan bobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc. Gallant gymryd rhan a dysgu llawer o sgiliau newydd a chyfarfod â phobl ifanc eraill sydd â’r un diddordebau.

Eleni, mae’r bobl ifanc sydd wedi bod yn trefnu’r GŵylGrai wedi trefnu rhaglen lawn gyda dros 100 o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ystod y penwythnos, ac mae yna rywbeth at ddant pawb.

Os ydych chi’n newydd i RawFfest, bu aelodau tîm golygyddol TheSprout (gwybodaeth a chylchgrawn ar-lein i rai 11-25 oed yng Nghaerdydd) yno llynedd pan gynhaliwyd yr ŵyl yng Nghasnewydd. Darllenwch beth oedd barn pobl ifanc Caerdydd am yr ŵyl.

Digwyddiadau, gweithgareddau a gweithdai

Dyma flas o’r digwyddiadau sydd ymlaen:

 • Profiad cryno Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru
 • Blogio, hunangyhoeddi a barddoniaeth pync
 • Perfformiadau cerddoriaeth o roc, acwstig, canu gwerin ayb.
 • Cyfansoddi caneuon
 • Holi panel o arbenigwyr yn y diwydiant cerddoriaeth
 • Dj’io byw gyda Platfform Radio
 • Technegau ffilm a chynhyrchu ffilm fer
 • Theatr 4D
 • Bîtbocsio a rap
 • Gweithdai dawns a drama
 • Celfyddydau Gweledol – creu printiau, darlunio, celfyddyd ar lan y môr ayb
 • Disgo distaw
 • Gweithdai barddoni

I ddarganfod mwy am y 100+ o ddigwyddiadau a gweithgareddau’r ŵyl ymwelwch â’u gwefan.

Cost tocynnau a rhai rhad neu am ddim

Mae tocynnau dydd yn £10 ar y dydd Iau a’r dydd Sul, £20 ar y dydd Gwener a dydd Sadwrn. Cost tocyn penwythnos yw £50. Mae cinio a swper wedi’i gynnwys ym mhris y tocynnau. Gellir prynu tocynnau trwy Venue Cymru. Ond mae trefnwyr yn awyddus i bawb gael cyfle i fynychu ac wedi penderfynu cynnig tocynnau rhad neu am ddim i’r rhai fydda’n cael trafferth talu’r pris llawn. Gall rhesymau am hyn fod yn incwm y cartref, bod ag anabledd, byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf ayb. Gall gofalwyr a phobl ifanc wneud cais am docynnau am ddim/rhad wrth lenwi ffurflen ar-lein syml.

“Dyma’r tro cyntaf i’r ŵyl ddod i Ogledd Cymru. Roedd y llynedd yn llwyddiant ysgubol a chafodd pawb hwyl fawr, yn dod at ei gilydd ac yn gwneud yn fawr o weithgareddau gwych,” meddai Ruth Garnault, Cyfarwyddwr Gŵyl Celfyddydau Ieuenctid GŵylGrai/RawFfest.

“Eleni mae’r rhaglen wedi tyfu gyda chyfleoedd newydd a chyffrous i bawb.”

Mae’r ŵyl yn agored i bobl ifanc ledled Cymru a’r DU. Gall y trefnwyr roi cyngor am lety rhad yn lleol.

Credyd Lluniau – Arron Nurden


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Enillwch Dalebau Love2Shop Gyda Arolwg

Fforddio Bwyta Yn Broblem i Deuluoedd Dros yr Haf

5 Arbrawf Gwyddoniaeth Hawdd i Wneud Gyda’r Plant


Rhannwch hwn