Teuluoedd yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin

Diweddarwyd diwethaf: July 4, 2017

Am Teuluoedd yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn helpu cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc hyd at 25 oed yn byw yn Sir Gaerfyrddin i:

  • Ennill cyflogaeth a symud ymlaen o fewn hynny
  • Cyrraedd eu potensial
  • Bod yn iach ac yn mwynhau lles da
  • Bod yn hyderus, meithrin, gwydn a diogel

Maent yn gwneud hyn gydag amrywiaeth o brosiectau:

  • Cefnogaeth Gymunedol Integredig
  • Cefnogaeth yn Canolbwyntio ar y Teulu
  • Ymrwymiad Ieuenctid Rhagweithiol wedi’i Dargedu
  • Ymrwymiad Dwys
  • Anabledd
  • Tîm o Amgylch y Teulu (TAT)

Am wybodaeth bellach am Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir Gaerfyrddin cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 01267 246555.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin yn cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc hyd at 25 oed yn byw yn Sir Gaerfyrddin.

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Sir Gaerfryddin i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin

01267 246555 (Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd)

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Gwasanaeth peiriant ateb tu allan i oriau gwaith
Sul:
Gwasanaeth peiriant ateb tu allan i oriau gwaith

Gwasanaethau eraill yn Sir Gaerfyrddin


Teuluoedd yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn helpu cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc hyd at 25 oed yn byw yn Sir Gaerfyrddin gyda chyflogaeth, iechyd a lles.

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Gaerfyrddin

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae Cefnogi Pobl yn cyfuno amrywiaeth o wasanaethau i’ch helpu i gynnal eich annibyniaeth a darparu cefnogaeth tai yn eich cartref.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Rydym yn darparu cyngor ac arweiniad dwyieithog a diduedd am ddim yn Sir Gaerfyrddin ar amrywiaeth eang o ddewisiadau gofal plant, gweithgareddau i blant a materion yn ymwneud â’r teulu.

Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru, sydd yn darparu gwasanaethau cefnogol dwys i blant 0 i 3 oed a’u teuluoedd sydd yn byw mewn ardaloedd penodol yn Sir Gaerfyrddin.