Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd

Diweddarwyd diwethaf: July 4, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd (GGD) yn wasanaeth gwybodaeth a chyngor am ddim, diduedd ar gyfer teuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol yn chwilio am wybodaeth a chyngor am wasanaethau cefnogol, darpariaeth gofal plant a gweithgareddau ar gael yng Nghaerdydd.

Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth ar:

– Cymorth gyda chostau gofal plant
– Gyrfa mewn gofal plant
– Hyfforddiant Gofal Plant

Y GGD ydy’r man cychwyn perffaith os oes gennych chi gwestiynau yn ymwneud â chefnogaeth i’ch teulu. Gallant deilwro gwybodaeth i anghenion unigolion… felly cysylltwch â nhw ar y manylion darparir.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Nid oes meini prawf cymhwyster. Mae’r GGD yn agored i unrhyw un sydd eisio’i ddefnyddio.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd

029 2035 1700

Mae peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau agor – rhowch enw, rif a neges fer a bydd rhywun yn cysylltu’n ôl.

fis@cardiff.gov.uk

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd,
Ystafell Penfro,
Y Ganolfan Gynadledda,
East Moors Road,
Caerdydd,
CF24 5RR

Oriau Swyddfa

Llun:
8:00am - 4:00pm
Mawrth:
8:00am - 4:00pm
Mercher:
8:00am - 4:00pm
Iau:
8:00am - 4:00pm
Gwener:
8:00am - 4:00pm
Sadwrn:
Peiriant ateb ar gael
Sul:
Peiriant ateb ar gael

Gwasanaethau eraill yn Caerdydd


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd a gofalwyr.

Dechrau’n Deg Caerdydd

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg Caerdydd yn cefnogi rhieni wrth ddarparu cyngor iechyd, cefnogaeth sgiliau dysgu a syniadau ymarferol i helpu chi i arwain eich plant tuag at ddyfodol disglair. Gall plant hyd at 3 oed ac 11 mis fod yn gymwys.

Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant / Rhadffôn Teuluoedd yn Gyntaf /Llinell Gymorth / Gwybodaeth / Cyfeirio

Mae gwasanaeth Rhadffôn Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu pwynt mynediad i’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd i deuluoedd a phobl broffesiynol. Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn helpu teuluoedd sydd angen ychydig o gymorth neu gefnogaeth ychwanegol. Maent yn cynnig gwahanol fathau o gefnogaeth yn ddibynnol ar eich anghenion.

Dewisiadau Tai Caerdydd

Anghenion ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Gall Gwasanaeth Dewisiadau Tai Caerdydd eich helpu os ydych chi mewn perygl o golli eich cartref, neu os ydych chi’n ddigartref nawr ac yn un ai’n cysgu ar y stryd neu’n dibynnu ar ffrindiau i gael gwely am y noson.