Dechrau’n Deg Caerdydd

Diweddarwyd diwethaf: September 19, 2017

Am Dechrau’n Deg Caerdydd

Mae bod yn rhiant yn wobrwyol iawn, ond weithiau mae’n sialens. Mae pob mam a thad angen gwybodaeth, cyngor neu gefnogaeth ar adegau ac mae’r tîm Dechrau’n Deg yno i helpu. Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru i blant o dan 4 oed a’u teuluoedd mewn ardaloedd penodol yng Nghaerdydd.

Mae Dechrau’n Deg yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i helpu plant i gael y cychwyn gorau mewn bywyd, gan gynnwys:

– Gofal plant rhan amser o ansawdd i rai 2-3 oed
– Gwasanaeth ymwelydd iechyd mwy
– Mynediad i gefnogaeth magu plant
– Cefnogaeth lleferydd, iaith a chyfathrebu plentyn

Gwybodaeth bellach ar www.dechraundegcaerdydd.co.uk

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Rhaid cael plentyn 0-3 oed 11 mis a byw o fewn cod post penodol yng Nghaerdydd – chwiliwch am eich cod post yma.

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Caerdydd i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Caerdydd

029 2035 1380

cardiffflyingstart@cardiff.gov.uk

Dechrau’n Deg Caerdydd,
Ystafell Harlech,
Y Ganolfan Gynadledda,
Eastmoors Road,
Caerdydd,
CF24 5RR

Oriau Swyddfa

Llun:
8:30am - 5:00pm
Mawrth:
8:30am - 5:00pm
Mercher:
8:30am - 5:00pm
Iau:
8:30am - 5:00pm
Gwener:
8:30am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Caerdydd


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd a gofalwyr.

Dechrau’n Deg Caerdydd

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg Caerdydd yn cefnogi rhieni wrth ddarparu cyngor iechyd, cefnogaeth sgiliau dysgu a syniadau ymarferol i helpu chi i arwain eich plant tuag at ddyfodol disglair. Gall plant hyd at 3 oed ac 11 mis fod yn gymwys.

Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant / Rhadffôn Teuluoedd yn Gyntaf /Llinell Gymorth / Gwybodaeth / Cyfeirio

Mae gwasanaeth Rhadffôn Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu pwynt mynediad i’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd i deuluoedd a phobl broffesiynol. Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn helpu teuluoedd sydd angen ychydig o gymorth neu gefnogaeth ychwanegol. Maent yn cynnig gwahanol fathau o gefnogaeth yn ddibynnol ar eich anghenion.

Dewisiadau Tai Caerdydd

Anghenion ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Gall Gwasanaeth Dewisiadau Tai Caerdydd eich helpu os ydych chi mewn perygl o golli eich cartref, neu os ydych chi’n ddigartref nawr ac yn un ai’n cysgu ar y stryd neu’n dibynnu ar ffrindiau i gael gwely am y noson.