Calan Gaeaf: Canllaw Goroesi RhieniPethau i'w Gwneud | gan | Oct 24th 2016

Canllaw Calan Gaeaf

Mae hi bron iawn yn Galan Gaeaf (dydd Llun 31 Hydref 2016 gyda llaw), felly dyma’n canllaw munud diwethaf i’r tymor arswydus ar gyfer rhieni yng Nghymru.

Rydym wrth ein boddau â Chalan Gaeaf yma yn PwyntTeulu. Mis diwethaf rhannom ein canllaw ar sut i gael gŵyl hunllefus ar gyllid. Roedd yn cynnwys awgrymiadau ar greu addurniadau, danteithion a gwisgoedd, heb dorri’r banc.

fp_baby-pumpkin-1

Ond gyda Chalan Gaeaf yn agosáu rydym am rannu ychydig o ganllawiau pellach, ychydig o gyngor gan yr heddlu a pham nad yw’n syniad da gwisgo fel clown eleni.

Gweithgareddau, syniadau creadigol ac awgrymiadau

5 Syniad Addurno Pwmpen i Blant Bychan

Mae pwmpenni ar gael yn yr archfarchnadoedd i gyd ac fel arfer gellir eu prynu am oddeutu £1. Mae gan Parenting.com 5 dyluniad pwmpen i blant bach eu gwneud gan nad oes rhaid cerfio. A pheidiwch daflu’r cnawd i’r bin ar Dachwedd y 1af. Mae yna 114 o ryseitiau pwmpen ar wefan BBC Good Food.

Painted Pumpkin for Halloween Survival Guide

21 o Grefftau Calan Gaeaf Hawdd i Blant Bychan

Mae Happy Hooligans yn wefan o Ganada sy’n llawn syniadau crefftau i rai bach. Mae’r mwyafrif o’r rhain yn cyfieithu ar draws Fôr yr Iwerydd ond efallai byddech yn cael trafferth darganfod un neu ddwy eitem yn eich siopau lleol. Ond mae’n dal i fod yn le da i gael syniadau!

Pecyn Goroesi Cast neu Geiniog i Rieni

Mae’r Americanwyr yn tueddu gwneud Calan Gaeaf i raddfa llawer mwy ond mae’r pecyn goroesi cast neu geiniog yma, gyda phethau cynhesu dwylo, plasteri a breichledau goleuo yn y tywyllwch, yn un gall fod o fudd i chi.

Awgrymiadau Addurno i Ddychryn

Os ydych chi eisiau bod yn ffansi, yn grefftus ac yn ychydig o ddylunydd, darllenwch 16 o awgrymiadau arswydus Burning Red.

Cyngor yr Heddlu

Mae’r gan bedwar ardal heddlu Cymru gyngor eithaf tebyg i aros yn ddiogel dros y Calan Gaeaf. Mae hyn yn cynnwys gwisgo dillad adlewyrchol a chael tortsh gyda chi, dim ond mynd i dai pobl rydych chi’n adnabod a pheidio siarad â dieithrion ayb.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhedeg ymgyrch Byddwch yn Fwgan Caredig dros Galan Gaeaf.

Dyma gyngor Heddlu Gwent i rieni a phlant. A dyma’u harwydd dim galwyr (lawr lwythiad PDF)

Gwent Police Halloween Poster

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ar gyfer ymgyrch BANG dros y Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt. Mae’r ganddynt ddau arwydd cast neu geiniog, un yn dweud ‘Croeso‘ ac un ‘dim cast neu geiniog‘ (PDF).

Mae Heddlu De Cymru yn rhannu’r neges ‘Byddwch yn Fwgan Caredig’ hefyd. Ar eu gwefan nhw gellir darganfod 12 o bosteri i’w dewis, rhai o blaid a rhai yn erbyn cast neu geiniog.

Cofiwch, os ydych chi’n profi ymddygiad gwrthgymdeithasol gallwch alw 101.

Clowniaid brawychus a gwisgoedd dadleuol

Killer Clown for Halloween Survival Guide

Efallai eich bod chi’n meddwl bod gwisg benodol yn syniad da ond rhaid ystyried bod rhai dewisiadau yn gallu pechu rhai pobl. Nid ein lle ni ydy’ch darlithio am beth sy’n wleidyddol gywir, ond er y gallech chi feddwl bod rhywbeth yn ychydig o hwyl, os yw rhywun yn teimlo dolur oherwydd gwisg benodol gallai tynnu eich plentyn chi i mewn i ffrae, ar amser pan ddylent fod yn mwynhau eu hunain yn chwarae cast neu geiniog. Felly meddyliwch am eich gwisgoedd o flaen llaw. Gall hyn fod yn fwy o broblem i oedolion, mae sawl achos wedi bod o ddewis di-chwaeth fel y myfyrwyr wisgodd fel dioddefwyr y ddamwain Smiler yn Alton Towers, neu’r ddynes gollodd ei swydd oherwydd ei dewisiadau annoeth.

Os ydych chi’n chwilio am wisg anfarwol i chi a’ch plentyn yna edrychwch ar restr Buzzfeed 21 Parents Who Totally Nailed It On Halloween. Ond efallai peidio mynd fel clown, er bod y chwiw yn dechrau tawelu mae’n well peidio ei wthio.

helplinegraphic-cy

Os hoffech ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael i chi a’ch plentyn yn eich ardal neu os hoffech sgwrsio am faterion teuluol yn gyffredinol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun: 07860 052 905
  • Neges wib (gweler brig y dudalen)

Rydym yn agored 6pm – 10pm Llun i Iau a 10am – 2pm Gwener a Sadwrn.

Canllaw Rhieni i Hanner Tymor yng Nghymru: Hydref 2016


Rhannwch hwn