Teuluoedd yn Gyntaf Caerffili

Diweddarwyd diwethaf: July 4, 2017

Am Teuluoedd yn Gyntaf Caerffili

Mae pawb yn wynebu heriau yn eu bywydau weithiau, felly mae gwybod ble i fynd i gael cymorth pan fydd ei angen yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

Amcan Teuluoedd yn Gyntaf ydy cefnogi a gweithio gyda theuluoedd yn sir Caerffili i helpu goresgyn yr heriau yma.

Wrth weithio gyda chymunedau a thrwy brosiectau yn canolbwyntio ar deuluoedd, mae’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn sicrhau bod anghenion eich teulu yn dod gyntaf.

Os ydych chi angen cefnogaeth, cyngor neu arweiniad, gall y prosiectau Teuluoedd yn Gyntaf eich helpu i ddod drwy’r cyfnodau anodd yma.

Mae ein cefnogaeth ar gael dydd Llun  i ddydd Gwener, yn ystod y dydd a’r nosweithiau.

Am fanylion manwl yr holl brosiectau cynigir yng Nghaerffili, ymwelwch â gwefan Teuluoedd yn Gyntaf.

Edrychwch ar rai o’r fideos yma gan brosiectau Teuluoedd yn Gyntaf Caerffili am wybodaeth bellach:

Fideo Cefnogi Newid Teulu
Fideo Rhaglen Magu Plant
Fideo Prosiect Ymrwymiad Teulu
Fideo Cynhwysiad a Chefngoaeth
Fideo Ymestyn Allan Iechyd
Fideo Dysgu Teulu Integredig
Fideo Fforwm Rhieni

Mae’r wybodaeth am holl brosiectau Teuluoedd yn Gyntaf Caerffili yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd ar eu tudalen Facebook.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Nid oes meini prawf cymhwyster mewn gwirionedd – mae’n rhaid i chi fod yn deulu yn byw yng Nghaerffili gyda phlentyn/plant o dan 25 oed.

Os nad yw Teuluoedd yn Gyntaf yn cyfarfod eich anghenion efallai bod gwasanaethau eraill yn agored i chi. Cysylltwch â GGD Caerffili i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Caerffili

01443 864151 / 01443 864804

familiesfirst@caerphilly.gov.uk

Tŷ Penallta,
Parc Tredomen,
Ystrad Mynach,
Hengoed
CF82 7PG

Oriau Swyddfa

Llun:
8.30am - 5.00pm
Mawrth:
8.30am - 5.00pm
Mercher:
8.30am - 5.00pm
Iau:
8.30am - 5.00pm
Gwener:
8.30am - 4.30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Caerffili


Rhaglen Cefnogi Pobl Caerffili

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae tîm Cefnogi Pobl Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gallu’ch cefnogi os ydych chi angen symud cartref, angen cymorth i gael mynediad i wasanaethau eraill, cymorth gyda chyllidebu, cael mynediad i addysg neu gyflogaeth a chyngor am gynnal eich iechyd corfforol a meddyliol.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili yn cynnig gwybodaeth a chyngor i rieni, gofalwyr, neiniau a theidiau, pobl broffesiynol a chyflogwr ar amrywiaeth o weithgareddau plant a gwasanaethau gofal plant.

Dechrau’n Deg Caerffili

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru sydd ar gael mewn ardaloedd penodol i gefnogi teuluoedd i roi Dechrau Deg mewn bywyd i rai 0-3 oed.

Teuluoedd yn Gyntaf Caerffili

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhaglen wedi’i osod i gefnogi teuluoedd ledled bwrdeistref sirol Caerffili gydag amrywiaeth o anawsterau a heriau.

Os ydych chi angen cefnogaeth, cyngor neu arweiniad, gall y prosiectau Teuluoedd yn Gyntaf helpu chi drwy’r cyfnodau anodd yma.