Help gyda Phethau i’w Gwneud

family-information-service-logo

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GDD) ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwybodaeth a chyngor lleol i rieni a theuluoedd.

Maent yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth am wasanaethau gan gynnwys gofal plant (a chostau), iechyd, pethau i’w gwneud, anghenion ychwanegol, addysg, magu plant a mwy.

Gallant eich rhoi mewn cyswllt gyda grwpiau yn eich ardal a gwasanaethau cyngor a chefnogaeth arbenigol pan fydd angen.

flying-start1

Dechrau’n Deg

Mae Dechrau’n Deg yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer teuluoedd i helpu plant i gael y cychwyn gorau mewn bywyd.

Os ydych chi’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg gyda phlentyn o dan 4 oed, yna mae gennych hawl i gefnogaeth magu plant.

Gallwch gael mynediad i ofal plant rhan amser am ddim i blant 2-3 oed, gwasanaeth Ymwelydd Iechyd mwy a chefnogaeth ar gyfer lleferydd, iaith a chyfathrebu eich plentyn.

Communities-First1

Cymunedau yn Gyntaf

Mae’r rhaglen Cymunedau’n Gyntaf yn cefnogi pobl sydd eisiau gwella eu hardal leol.

Maent yn gweithio mewn 52 ardal yng Nghymru, yn gweithio gyda sefydliadau a’r gymuned leol i drefnu a throsglwyddo amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau.

Mae’r rhaglen yn helpu cymunedau i fod yn fwy iach, i ddatblygu sgiliau a dod yn fwy gwybodus.

Local area

Eich Cwestiynau am Bethau i'w Gwneud