Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr

Diweddarwyd diwethaf: July 4, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Pen-y-bont ar Ogwr yn wasanaeth cyfrinachol, diduedd am ddim yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am wahanol wasanaethau yn ymwneud â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Maent yn gallu darparu gwybodaeth gywir a chyfoes am ofal plant cofrestredig, chwarae, magu plant, addysg, chwaraeon a hamdden, gwasanaethau iechyd a mwy.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Teuluoedd a/neu ofalwyr gyda phlant 0-20 oed.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr

01656 643643

familyinfo@bridgend.gov.uk

Y Swyddfeydd Dinesig,
Stryd yr Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 4WB

Oriau Swyddfa

Llun:
8:30am-5:30pm
Mawrth:
8:30am-5:30pm
Mercher:
8:30am-5:30pm
Iau:
8:30am-5:30pm
Gwener:
8:30am-4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Pen-y-bont ar Ogwr


Cefnogi Pobl Pen-y-bont ar Ogwr

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Os ydych chi’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr a dros 16 oed ac yn cael trafferth yn cadw eich cartref, mewn perygl o golli eich swydd, angen symud neu angen cymorth yn rheoli’ch arian – gall y Tîm Cefnogi Pobl gynnig cefnogaeth i chi.

Dechrau’n Deg Pen-y-bont ar Ogwr

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru gyda’r amcan o wneud gwahaniaeth i gyfleoedd bywyd plant o dan bedair oed a rhoi ‘dechrau teg’ iddynt.

Teuluoedd yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu cefnogaeth sylfaenol ac ychwanegol i deuluoedd gyda phlant, sy’n byw yn sir Pen-y-bont.

Darparir cymorth yn gysylltiedig â chwe ardal allweddol: Dysgu ac Ymrwymiad Teulu, Cefnogaeth Magu Plant, Gofal Plant, Cefnogaeth Teulu, Lles Corfforol ac Emosiynol, a Chefnogaeth Anabledd.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Pen-y-bont ar Ogwr yn wasanaeth cyfrinachol, diduedd am ddim yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am wahanol wasanaethau yn ymwneud â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.