Dechrau’n Deg Pen-y-bont ar Ogwr

Diweddarwyd diwethaf: July 4, 2017

Am Dechrau’n Deg Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru gyda’r amcan o wneud gwahaniaeth i gyfleoedd bywyd plant o dan bedair oed a rhoi ‘dechrau teg’ iddynt.

Amcan Dechrau’n Deg ydy cefnogi datblygiad, iechyd a lles plant wrth weithio gyda rhieni a phobl broffesiynol mewn partneriaeth.

Mae buddion y rhaglen yn cynnwys:

  • Yn ariannu gofal plant rhan amser o ansawdd uchel
  • Gwasanaeth ymwelydd iechyd mwy
  • Mynediad i raglenni magu plant
  • Datblygiad iaith gynnar

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae’r ardaloedd Dechrau’n Deg ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys Betws, Caerau, Afon-y-Felin, Gogledd Corneli, Melin Ifan Ddu, Lewistown, Parc Maesteg, Stad Oakwood, Sarn a strydoedd penodedig yn Bracla, Cefn Glas a Melin Wyllt. Mae dros 1,500 o blant eisoes wedi elwa ar y rhaglen yn yr ardaloedd hyn.

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Pen-y-bont ar Ogwr i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Pen-y-bont ar Ogwr

Tina Haddon - Rheolwr Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (Dechrau'n Deg)

01656 642749
07974 191255

tina.haddon@bridgend.gov.uk

Tîm Dechrau’n Deg,
Canolfan Plant Integredig Corneli
Greenfield Terrace
Gogledd Corneli
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF33 4LW

Oriau Swyddfa

Llun:
8:30am-5:00pm
Mawrth:
8:30am-5:00pm
Mercher:
8:30am-5:00pm
Iau:
8:30am-5:00pm
Gwener:
8:30am-5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Pen-y-bont ar Ogwr


Cefnogi Pobl Pen-y-bont ar Ogwr

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Os ydych chi’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr a dros 16 oed ac yn cael trafferth yn cadw eich cartref, mewn perygl o golli eich swydd, angen symud neu angen cymorth yn rheoli’ch arian – gall y Tîm Cefnogi Pobl gynnig cefnogaeth i chi.

Dechrau’n Deg Pen-y-bont ar Ogwr

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru gyda’r amcan o wneud gwahaniaeth i gyfleoedd bywyd plant o dan bedair oed a rhoi ‘dechrau teg’ iddynt.

Teuluoedd yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu cefnogaeth sylfaenol ac ychwanegol i deuluoedd gyda phlant, sy’n byw yn sir Pen-y-bont.

Darparir cymorth yn gysylltiedig â chwe ardal allweddol: Dysgu ac Ymrwymiad Teulu, Cefnogaeth Magu Plant, Gofal Plant, Cefnogaeth Teulu, Lles Corfforol ac Emosiynol, a Chefnogaeth Anabledd.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Pen-y-bont ar Ogwr yn wasanaeth cyfrinachol, diduedd am ddim yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am wahanol wasanaethau yn ymwneud â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.