Brechlyn Ffliw: Helpu’ch Plant i Drechu’r GermauIechyd | gan | Oct 22nd 2017

Plentyn gyda morthwyl yn trechu firws ffliw ar gyfer ymgyrch Brechlyn Ffliw

Mae’r Gaeaf ar ei ffordd a’r brechlyn ffliw hefyd

Mae’r ffliw, neu inffliwensa i roi ei enw llawn, yn firws sydd yn effeithio ar bawb, drwy’r flwyddyn. Ond mae yna fwy o achosion yn y gaeaf ac mae’r risg yn uwch i blant ifanc. Dyma pam bod rhaglen brechlyn ffliw yng Nghymru bob hydref.

Pwy gall dderbyn y brechlyn ffliw yma?

Bydd plant sydd yn 6 mis oed gyda chyflyrau iechyd hir dymor yn cael cynnig y brechlyn drwy bigiad. Ond bydd holl blant 2 i 8 oed (oedran ar 31 Awst 2017) yn cael cynnig y brechlyn ffliw trwy chwistrell trwyn yn hytrach nag phigiad.

Bydd plant rhwng 4 a 8 yn cael cynnig y brechlyn ffliw drwy chwistrell yn yr ysgol. Bydd yr ysgol yn gyrru gwybodaeth a ffurflenni caniatâd os nad ydynt wedi gwneud hynny yn barod. Os yw’ch plentyn yn derbyn eu haddysg gartref, bydd angen i chi gysylltu â’ch doctor am y brechlyn.

Os yw’ch plentyn yn 2 neu’n 3 oed bydd hyn yn cael ei wneud yn y feddygfa fel arfer. Os nad ydych chi’n sicr os yw’ch plentyn yn gymwys yna edrychwch yn fan hyn.

Mae’r brechlyn ffliw yn ddiogel iawn ac wedi cael eu defnyddio ledled y byd dros y 10 mlynedd diwethaf. Ond mae yna rai plant sy’n cael sgil effeithiau gan gynnwys cur pen a blinder. Eich penderfyniad chi ydy i frechu neu beidio ond mae’r effaith o inffliwensa ar bobl ifanc yn gorbwyso’r sgil effeithiau.

Mae’r brechiad hefyd yn stopio’r ffliw ledaenu i aelodau eraill o’ch teulu. Os oes gennych chi unrhyw bryderon, siaradwch â’ch doctor, ymwelydd iechyd neu nyrs yn y feddygfa. Gallech chi ymweld â curwchffliw.org hefyd. Ymwelwch â Curwch Ffliw ar Facebook a Twitter (@CurwchFfliw).

Llun clawr: Tudalen Facebook Curwch Ffliw


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Plant a’r Rhyngrwyd – Cyngor a Help i Rieni

Meningitis: Gwybodaeth Hanfodol i Rieni

Sut I Adnabod A Thrin Llau Pen


Rhannwch hwn