Cymunedau yn Gyntaf Blaenau Gwent – Clwstwr Ebbw Fawr

Diweddarwyd diwethaf: July 3, 2017

Am Cymunedau yn Gyntaf Blaenau Gwent – Clwstwr Ebbw Fawr

Mae Cymunedau yn Gyntaf yn rhaglen Llywodraeth Cymru sydd yn cefnogi’r agenda Trechu Tlodi cenedlaethol ledled Cymru. Nod y rhaglen ydy cyflawni hyn wrth ganolbwyntio ar 3 brif thema’r rhaglen:

  • Cymunedau Iach
  • Cymunedau Dysgu
  • a Chymunedau Llwyddiannus

Mae pob ardal Cymunedau yn Gyntaf yn cael ei adnabod fel Clwstwr ac mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i dimau Cymunedau yn Gyntaf lleol i ddatblygu gweithgareddau dan bob un o’r themâu gan feddwl am eu cymuned leol yn benodol, gan nad yw rhywbeth sydd yn gweithio’n dda mewn un clwstwr o reidrwydd yn llwyddiant mewn clwstwr arall. Felly mae timau Cymunedau yn Gyntaf yn gweithio’n agos gyda’r bobl leol, sefydliadau gwirfoddol ac asiantaethau eraill i sicrhau bod y gweithgareddau o fewn cynlluniau darparu lleol yn osgoi dyblygu gwasanaethau eraill ac yn werthfawr i’r bobl leol.

Cymunedau yn Gyntaf Ebbw Fawr

Mae Tîm Cymunedau yn Gyntaf Ebbw Fawr yn meddwl bod dilyniant i mewn i swydd wrth ddatblygu sgiliau, cynyddu gwybodaeth a hyder, yn bwysig iawn i helpu pobl leol i gyrraedd eu potensial a gwella’u hamgylchiadau. Mae llawer o’r gweithgareddau amrywiol rydym yn ei gynnig yn eu helpu i ennill sgiliau a gwybodaeth newydd, ac i’w cefnogi i gymryd y cam nesaf.

Mae ein gweithgareddau yn cael eu trosglwyddo mewn sawl lleoliad sydd yn gweddu pobl leol, ac rydym yn defnyddio adeiladau cymunedol ar draws y cwm yn aml, fel ein bod mor agored â phosib i bobl leol.

Os hoffech wybodaeth bellach am unrhyw un o’r gweithgareddau cynigir gan y tîm Ebbw Fawr, cysylltwch – mae yna sawl ffordd i gysylltu, mae ein manylion ar y dde.

Mae’r tîm Cymunedau yn Gyntaf Clwstwr Ebbw Fawr yn cael ei gyflogi a’i reoli gan Gymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent (GAVO)

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Ebbw Fawr yn gweithio dros rannau o Lynebwy, Rasa a Garnlydan i lawr at Cwm.

Nid yw Cymunedau yn Gyntaf ar gael i bawb sydd yn byw yn yr ardaloedd yma, mae’n ddibynnol ar eich cod post, cysylltwch â Cymunedau yn Gyntaf Blaenau Gwent i ddarganfod mwy.

Os nad ydych chi’n gymwys am Cymunedau yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Blaenau Gwent i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Addysg Oedolion/Cyflogaeth/Iechyd a Lles/Arian

01495 304352

carol.madgwick@gavowales.org.uk // kathryn.mcdonald@gavowales.org.uk

44 Church Street,
Glyn Ebwy,
Blaenau Gwent,
NP23 6BG
(dros y ffordd i Eglwys Crist)

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Blaenau Gwent


Cymunedau yn Gyntaf Blaenau Gwent – Clwstwr Ebbw Fawr

Addysg Oedolion/Cyflogaeth/Iechyd a Lles/Arian

Mae Tîm Cymunedau yn Gyntaf Ebbw Fawr yn meddwl bod dilyniant i mewn i swydd wrth ddatblygu sgiliau, cynyddu gwybodaeth a hyder, yn bwysig iawn i helpu pobl leol i gyrraedd eu potensial a gwella’u hamgylchiadau.

Family Information Service Blaenau Gwent

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent (GGD) yn wasanaeth cyfrinachol, diduedd am ddim yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am wahanol wasanaethau yn ymwneud â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Flying Start Blaenau Gwent

Dechrau’n Deg Blaenau Gwent

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg ydy’r rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru, sydd yn darparu gwasanaethau cefnogol dwys i deuluoedd gyda phlant rhwng 0-3 oed, sydd yn byw mewn ardaloedd dan anfantais ledled Cymru.

Families First Blaenau Gwent

Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant

Mae rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent yn agored i holl deuluoedd sy’n byw o fewn Blaenau Gwent sydd efallai yn wynebu anawsterau.

Mae dau dîm “Canolfannau Cymunedol” wedi’u lleoli ym Mlaenau a Glyn Ebwy, ac rydym yn cynnig cefnogaeth wahanol yn ddibynnol ar anghenion eich teulu.

Supporting People Blaenau Gwent

Cefnogi Pobl Blaenau Gwent

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae Gwasanaeth Cefnogi Pobl Blaenau Gwent yn cynnig cefnogaeth i unrhyw un dros 16 oed sydd yn cael trafferth yn cadw eu cartref, mewn perygl o golli eu swydd, angen symud neu angen cymorth yn rheoli’u harian.