Rhannu’r Faich… ASD Fy MabAddysg Rhannu'r Baich | gan | Feb 12th 2016

9_Son's ASD

Mae Sarah yn fam i 4 o blant. Mae gan ei mab ieuengaf ADHD, ac mae doctoriaid yn meddwl efallai bod ASD (Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth) arno hefyd. Mae hi’n teimlo ei bod yn anodd ymdopi, ac yn ymestyn allan am gymorth a chefnogaeth.

Helo, dwi’n fam i bedwar o blant gwych: Ruby, Joshua, Carys a Chris.

Mae Joshua, y ‘fengaf, yn 11 oed ac mae ganddo ADHD.

Ond nawr dwi’n meddwl efallai fod ganddo ASD (Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth) hefyd. Golygai hyn fod ganddo broblemau gyda rhyngweithio cymdeithasol a chyfathrebu. Mae hefyd yn golygu gall y pethau lleiaf achosi stranc. Dwi’n teimlo bod pethau’n galed iawn ac mae’n anodd iawn ymdopi ag ef weithiau. Dwi ddim yn gwybod beth i’w wneud. Nid wyf wedi gofyn am help o’r blaen, felly mae gen i gywilydd gofyn neu ymddangos fel fy mod yn methu fel mam.

Cyngor PwyntTeulu i Sarah…

Diolch i chi am gysylltu. Mae’n swnio fel bod pethau’n annodd ar y funud sydd ac mae’n hawdd deall pam. Nid oes angen bod â chywilydd gofyn am help, mae pawb angen help weithiau.

coping with autism

Os ydych chi’n gallu, cysylltwch â’n llinell gymorth (0300 222 57 57), neges testun (07860 052 905) neu neges wib. Bydd cynghorydd yn gallu siarad â chi mewn mwy o fanylder am y math o gefnogaeth benodol rydych chi’n chwilio amdano i gyrraedd eich anghenion, a dweud wrthych chi am wasanaethau neu sefydliadau sydd yn gallu helpu a chefnogi chi ymhellach.

Mae’r llinell gymorth yn agored Llun – Iau 6pm – 10pm a Gwener a Sadwrn 10am – 2pm.

Yn y cyfamser dyma ychydig o sefydliadau gallech chi ystyried cysylltu â nhw am wybodaeth a chyngor:

Llinell Gymorth Family Lives – Mae Family Lives yn cynnig gwasanaeth llinell gymorth gyfrinachol sydd am ddim o ffonau tŷ a’r mwyafrif o ffonau symudol (Parentline cynt). Galwch 0808 800 2222 am wybodaeth, cyngor, arweiniad a chefnogaeth am unrhyw agwedd o fagu plant a bywyd teuluol, gan gynnwys bwlio.

Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol – Am gyngor a chefnogaeth ddiduedd, gyfrinachol am awtistiaeth i unrhyw un sydd yn cael ei effeithio gan, neu’n ymchwilio awtistiaeth. 0808 800 4104

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd – Gallech chi gysylltu â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Lleol. Cysylltwch â ni a gallem roi manylion eich gwasanaeth lleol.

Wrth gysylltu â ni ar y ffôn, neges testun neu sgwrs ar y we, gallem ddweud wrthych chi os ydych chi’n gymwys am Wasanaethau Allweddol yn eich ardal.

Oes gennych chi gyngor i Sarah?


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr.

Rhannu'r Baich - Y Sgwrs RhywDarllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach.

Cymerwch olwg ar ein hymatebion diweddaraf.

 

 


Rhannwch hwn