Arolwg PwyntTeulu: Cyhoeddi’r Enillwyr CyntafAddysg Anableddau ac Anghenion Ychwanegol Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Gofal Plant Gwaith a Hyfforddiant Hawliau a Chyfrifoldebau Iechyd Pethau i'w Gwneud Rhannu'r Baich Tai | gan | Mar 28th 2017

Tân Gwyllt - Arolwg PwyntTeulu: Cyhoeddi'r Enillwyr Cyntaf

Yma yn PwyntTeulu rydym yn chwilio am eich adborth! Rydym wedi bod yn cynnal arolwg am gyfnod, ac rydym yn falch o gael cyhoeddi enillwyr y don gyntaf.

Ond nid dyma’r diwedd, mae gennym fwy o dalebau Love2Shop i’w gwobrwyo. Mae yna amser o hyd i chi gael dweud eich dweud!

Dewiswyd pedwar aelod teulu ar hap ar ôl rhannu’u barn am ddefnyddio PwyntTeulu: Ian Hemmings, Jodie Wren, Alicia Hobbs, Leonora Rowles. Maent yn ennill talebau Love2Shop am gwblhau’r arolwg PwntTeulu yn y don gyntaf o enillwyr.

Ond, rydym yn parhau i chwilio am eich adborth. Mae’n bwysig yn y ffordd rydym yn gwella ein gwefan a’n llinell gymorth. I ddangos pa mor werthfawrogol ydym o’ch barn, pan fyddech yn cwblhau ein harolwg bydd eich enw yn cael ei roi i mewn i’n cystadleuaeth. Bydd 1 person ymhob 20 yn ennill taleb, felly mae gennych chi gyfle da!

Talebau Love2Shop

Mae pawb yn ymwybodol bod llenwi arolwg yn gallu bod yn eithaf diflas, felly rydym wedi creu profiad dau funud, aml ddewis. Nid yn unig hynny, ond bydd pob un sy’n cael ei gwblhau yn cael cyfle i ennill taleb Love2Shop.

Gellir defnyddio talebau Love2Shop mewn llwyth o lefydd, fel River Island, Waterstones, H.Samuel, Halfords, Mothercare, Thorntons. Gweler rhestr lawn o’r siopau sy’n eu derbyn yma.

Felly os ydych chi’n teimlo’n lwcus, efo’r cyfle gwych yma i ennill rhywbeth, yna rhannwch eich barn yma.

Eich gwasanaeth chi ydy PwyntTeulu Cymru

Mae PwyntTeulu Cymru yn wefan i chi. Mae’n llwyfan i chi gael dweud eich dweud a dod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen ar gyfer chi a’ch teulu yng Nghymru. Rydym yn awyddus i glywed beth sy’n gweithio’n dda, a beth ellir ei wneud yn well.

Mae gwefan a llinell gymorth PwyntTeulu Cymru yn datblygu o hyd. Rydym yn ychwanegu pethau newydd drwy’r adeg, ac yn tynnu’r pethau sydd ddim yn gweithio cystal. Rydym yn ceisio gwella’r gwasanaeth i deuluoedd yng Nghymru ac eisiau eich help. Hoffem sicrhau mai’r pethau rydym yn ei wneud, y pethau rydym yn ei newid, yw’r pethau cywir. Dim ond gyda’ch adborth chi gellir gwneud hynny – ein darllenwyr, ysgrifenwyr a defnyddwyr.

Rhannwch Eich Profiadau

Tra’ch bod yn edrych trwy’n gwefan, cymerwch olwg ar ein hadran cylchgrawn. Mae gwybodaeth ddefnyddiol a pherthnasol yn cael ei greu i, a gan, teuluoedd yng Nghymru. Mae croeso i bawb greu cynnwys ar gyfer PwyntTeulu, yn rhannu profiadau, heriau ac awgrymiadau defnyddiol i helpu eraill fydda’n gallu bod yn yr un sefyllfa.

Os hoffech helpu teuluoedd eraill yng Nghymru wrth rannu eich profiadau yna darganfyddwch sut i gyflwyno erthygl yma. Os nad ydych chi’n teimlo’n hyderus yn ysgrifennu erthygl, ond bod gennych chi rywbeth hoffech ei rannu, yna gallem helpu chi i’w ysgrifennu. Cysylltwch a gallem weithio gyda chi i greu stori ar gyfer y wefan.

Rydym wedi cael sawl erthygl yn cael ei gyflwyno gan deuluoedd am bob math o bynciau fel pethau i’w gwneud, cynllunio priodas ar gyllideb, semenu artiffisial, awtistiaeth, adolygiadau llyfr, cyflyrau calon plentyndod, iselder ar ôl y geni, rhieni ifanc, ymysg llawer o bethau eraill.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os yw’ch teulu yn cael unrhyw broblemau eraill, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9-5 dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant helpu chi i ddod o hyd i sefydliadau fydd yn gallu helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae yna lawer mwy o erthyglau yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Deg Awgrym Sut i Arbed Dŵr ac Egni

Canllaw: Cychwyn Cyfrif a Gwerthu Stwff ar Amazon

Egluro’r Credyd Cynhwysol yng Nghymru


Rhannwch hwn