Arbed Arian Gyda Nadolig a Wnaed â LlawPethau i'w Gwneud | gan | Oct 26th 2017

Addurn eira ar gyfer erthygl Nadolig a wnaed â llaw

Mae’r Nadolig yn dod! Felly rydym wedi casglu ychydig o awgrymiadau i gwtogi costau gyda syniadau Nadolig a wnaed â llaw.

Mae’n ddrwg gen i am grybwyll yr N-air mor gynnar. Ond mae’n rhaid bod yn barod. Ar gyfartaledd mae’r Nadolig yn costio £753 i gartrefi Prydain. Os yw’r swm yma yn dod a dagrau i’ch llygaid yna peidiwch â phoeni! Darllenwch ein canllaw am Nadolig a wnaed â llaw ac efallai nad fydd eich pocedi’n wag erbyn mis Ionawr.

Creu Anrhegion, Addurniadau a Gwisgoedd Eich Hun

Gadewch i ni gychwyn gyda chardiau cyn symud ymlaen at anrhegion. Mae e-bostio cardiau Nadolig wedi’u haddasu yn hytrach nag postio rhai yn gallu arbed lot i chi. Mae stamp dosbarth cyntaf bellach yn 65c a gall hyn ychwanegu at y gost yn sydyn iawn. Byddwch yn gyfeillgar i’r blaned ac arbed arian wrth beidio defnyddio papur. Neu fel arall, beth am weld os oes gwasanaeth post Sgowtiaid lleol yn eich cymuned chi, edrychwch am arwyddion mewn siopau lleol. Os ydych chi am aros gyda’r Post Brenhinol yna dyma’r dyddiadau postio olaf.

Dyma ychydig o syniadau anrhegion wedi’u creu sydd yn gallu cadw costau i lawr dros y Nadolig. Yn ogystal â bod yn rhad, mae anrhegion a wnaed â llaw yn bersonol ac yn meddwl llawer i neiniau a theidiau a pherthnasau hŷn. Beth am eistedd i lawr gyda’ch plant i greu rhai o’r anrhegion gwych yma?

Talebau Amser

Defnyddiwch gerdyn neis a phrintio eich anrheg! Pethau fel “Caniateir brecwast yn y gwely i ddaliwr y daleb hon” neu “Tylino traed am ddim” neu efallai gallech chi gynnig bod yn yrrwr dynodedig ar noson allan. Byddwch yn greadigol, hael a phersonol!

Creu jam, alcohol, cyffug ayb.

Jam for homemade Christmas article

Dim ond os ydych chi’n creu lot mae hyn yn gweithio, gan fod cost pob anrheg unigol yn lleihau wrth i chi greu mwy. Mae yna ddigonedd o ryseitiau ar-lein ac os ydych chi am greu jam, casglwch fwyar duon eich hun a chadw costau’n isel. Rhowch ruban neis ar y pecyn a byddwch yn arbed ffortiwn ar brynu anrhegion. Gofynnwch i’r plant greu labeli hefyd i greu anrheg hyd yn oed mwy personol.

Gwau, pwytho a chrosio…

Gall gwau pethau gymryd amser ac mae gwlân yn gallu bod yn ddrud hefyd. Ond, os ydych chi’n gwneud lot o bethau bach, fel clawr ffôn, matiau diod, hetiau, pypedau bysedd, gallech chi wneud i’r ffabrig barhau’n hirach a chreu llawer o anrhegion Nadolig.

Potiau wedi’u peintio

Dyma un lle gellir cynnwys y plant. Defnyddiwch baent grefft neu acrylig ac addurno pot planhigion – mae posib prynu pot planhigyn plaen yn eithaf rhad mewn siopau DIY a chartref. Gellir eu defnyddio fel pot planhigyn, daliwr cannwyll neu i gadw beiros a phensiliau.

Cerddi a lluniau plant

Children writing for Homemade Xmas article

Mae’r rhain yn arbennig o dda i neiniau a theidiau a pherthnasau hŷn. Defnyddiwch bapur neis a phinnau ffelt. Ar ôl gorffen, rholiwch y papur fel sgrôl a defnyddio rhuban i’w glymu

Eisiau mwy? Edrychwch ar rain:

Ac os yw hyn yn ormod o waith i chi neu os nad oes gennych chi ddigon o amser yna edrychwch ar 50 anrheg dan bum punt gan y Money Saving Expert.

Addurniadau Nadolig

Nid oes rhaid i addurniadau Nadolig gostio dim – gellir gwneud llawer o bethau gartref! Rhowch dro ar greu’r rhain:

Gwisgoedd Drama Geni

Os yw’ch plentyn yn perfformio mewn sioe Nadolig eleni, gall fod yn anodd iawn cael gwisg heb wario ffortiwn ar un wedi’i phrynu o’r siop, yn enwedig yn gwybod bod rhaid prynu un arall flwyddyn nesaf.

Os ydych chi angen mwy nag un wisg, gall y pwysau fod yn ormod. Felly beth am wneud gwisg eich hun?

Am gyfarwyddiadau clir a syml ar sut i greu gwisgoedd Mari, Joseff, angel, bugail, gŵr doeth, anifail neu seren mae gan NetMums y wybodaeth i gyd.

Os oes gennych chi wisgoedd dros ben ers llynedd, beth am geisio cyfnewid gyda rhiant arall?


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Creu Anrhegion Nadolig ac Addurniadau Gyda’r Plant

Brechlyn Ffliw: Helpu’ch Plant i Drechu’r Germau

Wedi Gwneud Cais Am Ofal Plant Sy’n Rhydd o Dreth?


Rhannwch hwn