Creu Anrhegion ar Gyfer Sul y Tadau a ChystadleuaethPethau i'w Gwneud | gan | Jun 14th 2017

Erthygl Sul y Tadau - Tad a merch gafael llaw

Mae’n Sul y Tadau ar y penwythnos. Rydym yn edrych ar y rheswm ein bod yn dathlu, yn meddwl am syniadau hwylus a rhad am anrhegion i’w creu a chael cystadleuaeth fach i ennill taleb fel bod chi tadau yn gallu sbwylio’ch hunain.

Pam ein bod yn dathlu Sul y Tadau?

Mae Sul y Tadau eleni yn marcio canmlwyddiant y diwrnod. Eleni mae’n cael ei ddathlu ar 18fed Mehefin. Cychwynnodd y diwrnod arbennig yma gyda merch ifanc yn dymuno parchu ei thad. Yn fis Mai 1909 roedd Sonora Smart Dodd yn gwrando ar bregeth am Sul y Mamau a phenderfynodd ei bod eisiau cael diwrnod arbennig i’w thad, William Jackson Smart. Roedd mam Sonora wedi marw wrth ei geni a’i thad, hen filwr yn y Rhyfel Cartref, wedi magu hi a’i 5 brawd a chwaer ar ben ei hun.

Sut gall arbed y ceiniogau ar Sul y Tadau?

Nid oes rhaid i Sul y Tadau gostio ffortiwn; mae yna lawer o bethau gellir eu gwneud â llaw, bydda hyn yn golygu mwy i dad nag anrheg ddrud wedi’i brynu o siop.

Gadewch ddychymyg eich plant yn rhydd gyda syniadau hwyl sydd ddim yn rhy anodd ei gwneud. Siaradwch â’ch plant gyntaf a gweld pa fath o syniadau sydd ganddyn nhw ar gyfer eu tad; efallai byddech yn cael eich synnu am y gorau gyda’u syniadau. Nid oes rhaid gwario arian bob tro.

Treuliwch ychydig amser yn chwilio o gwmpas y tŷ i weld os oes unrhyw beth gall eich plant ei ddefnyddio i greu anrheg. Gallech chi wneud hyn yn gêm a’u herio i feddwl am syniadau o bethau i’w gwneud gyda’r pethau sydd yn y tŷ eisoes.

Bisgedi wedi’i bersonoleiddio

Gallech chi gael y plant i bobi bisgedi i’w tad. Gallech chi roi eisin arnynt a’u haddurno, ysgrifennu negeseuon neu eisio’r gair ‘dad’. Os nad ydych chi’n hoff o bobi nid oes rhaid i chi wneud hynny, gallech chi dwyllo ychydig a phrynu pecyn a chael y plant i addurno’r rheiny. I wneud pethau’n haws gallech chi brynu ysgrifbinnau eisin o sawl siop!

Pwysau papur carreg

Chwiliwch am garreg esmwyth, lyfn. Golchwch yn drylwyr, gadael iddo sychu a dechrau peintio! Defnyddiwch baent acrylig i beintio llun, buwch goch gota, neges gariadus ayb. Os yw’ch plentyn yn rhy ifanc i wneud lluniau yna gallant ddefnyddio ôl llaw neu beintio dyluniad ar hap. Credyd: Parenting.com.

Bocs cadw desg

Peintiwch focs cardfwrdd plaen yn lliw gorau dad. Gludwch eitem fel car tegan neu anifail plastig ayb i’r top i greu handlen. Yna gallech chi ei lenwi gyda beth bynnag yr hoffech, clipiau papur, beiros, tŵls, fferins ayb. Credyd Parenting.com.

Cofroddion dwylo a thraed

Os yw’ch plant yn eithaf ifanc mae olion dwylo a thraed yn boblogaidd, nid oes dim yn fwy personol. Felly tynnwch y paent allan a chreu campwaith gyda cherdd hyfryd i gyd-fynd, efallai cerdd fel hon: “Dad bach annwyl, dad bach fi, fi biau dad a dad biau fi”.

Enillwch dalebau i dad

I ddathlu Sul y Tadau rydym am gynnal cystadleuaeth fach. Mae gennym ddwy daleb stryd fawr £10 i’w roi i ddau ddarllenydd PwyntTeulu, i sbwylio’r tad yn eich bywydau (neu i sbwylio’ch hun os ydych chi’n dad!).

I gystadlu dywedwch wrthym beth rydych chi’n wneud i sbwylio’ch tad ar Sul y Tadau (neu unrhyw ddiwrnod arall)? Neu os ydych chi’n dad, beth gall eich plant ei wneud i chi byddech chi’n gwirioni ag ef? Pethau gallech chi ei wneud ac nid pethau gallech chi ei brynu fel anrheg.

E-bostiwch eich ateb i ni ar info@familypoint.cymru, cynnwys manylion cyfeiriad a rhoi Sul y Tadau yn y llinell pwnc. Neu gallech chi adael sylw ar un o’r postiadau Facebook am yr erthygl yma.

Y dyddiad cau ydy 11:59pm ar ddydd Sul, 18fed Mehefin.

Bydd y gystadleuaeth yn dilyn ein rheolau cystadleuaeth arferol a’r enillydd yn cael ei ddewis ar hap. Mae ein penderfyniad yn un terfynol ac nid oes dewis arall ariannol ar gael. Efallai byddem yn defnyddio atebion y gystadleuaeth ar gyfer erthyglau a postiadau cyfryngau cymdeithasol yn y dyfodol. Pob lwc.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am unrhyw broblem sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Anrhegion Rhad i’w Creu ar Gyfer Sul y Mamau

Cystadleuaeth: Caiacio Gyda’r Teulu Yng Nghaerdydd

Barbiciw: Sut i Gael Un Diogel, Rhad a Hwyl!


Rhannwch hwn