Anrhegion Munud Olaf i’w Creu Am Y NadoligPethau i'w Gwneud | gan | Dec 20th 2017

Anrhegion Munud Olaf i'w Creu Am Y Nadolig

Mae’r Nadolig yn cyrraedd mewn ychydig ddyddiau. Roeddech chi’n meddwl eich bod wedi prynu’r holl anrhegion ac wedi gwario pob ceiniog, ond rydych chi’n cofio am rywun arall, neu angen ychwanegu at anrheg Beth ddylech chi ei wneud?

Na phoener! Mae yna lwyth o syniadau gwych ar y Rhyngrwyd ar gyfer crefftau wedi’u gwneud â llaw ac anrhegion i’w coginio yn eithaf rhad. Rydym wedi casglu rhai o’n ffefrynnau yma fel nad oes rhaid i chi chwilio.

Crefftau

Mae’r mwyafrif o blant wrth eu boddau yn potsian a bod yn greadigol, ac mae aelodau’r teulu yn gwirioni derbyn anrhegion wedi’u gwneud â llaw gan y plant (neu yn smalio eu bod nhw efallai!). Felly gadewch i’r plant fod yn gorachod bach a chychwyn llinell cynhyrchu i grefftio’r anrhegion munud olaf.

Talebau ar gyfer Anrhegion Munud Olaf

Talebau Amser

Defnyddiwch gerdyn neis a phrintio eich anrheg! Pethau fel “Caniateir brecwast yn y gwely i ddaliwr y daleb hon” neu “Tylino traed am ddim” neu efallai gallech chi gynnig bod yn yrrwr dynodedig ar noson allan. Byddwch yn greadigol, hael a phersonol!

piggery pottery1 Family Things To Do In North Wales

Potiau wedi’u peintio

Dyma un lle gellir cynnwys y plant. Defnyddiwch baent grefft neu acrylig ac addurno pot planhigion – mae posib prynu pot planhigyn plaen yn eithaf rhad mewn siopau DIY a chartref. Gellir eu defnyddio fel pot planhigyn, daliwr cannwyll neu i gadw beiros a phensiliau.

Delweddau a chyfeiriadau ar flog Tara Dennis

Garlant pom pom

Mae bynting yn hen newyddion bellach! Eleni pom poms ydy popeth! Ydych chi’n cofio creu rhai pan yn blentyn? Hawdd ynte? Felly dechreuwch grefftio’r pom poms bach amryliw gyda’r plant, eu rhoi ar edau, a rhoi anrheg trendi iawn. Mae’r blog yma gan Tara Dennis yn dangos sut i greu pom poms bach gyda fforc arferol yn hawdd iawn.

Coginio

Mae anrhegion gellir eu bwyta yn anrheg wych i’r bobl anodd yna sydd â phopeth neu sydd â dant melys. Gallech chi brynu cacennau, bisgedi neu fferins o’r siop ond mae coginio rhywbeth eich hun yn dangos eich bod yn meddwl amdanynt. Gosodwch nhw mewn bag seloffen a’u clymu gyda rhuban. Gall pethau bwytadwy fod yn anrheg wych a meddylgar.

Cacennau Pwdin Nadolig Rice Krispie

Mae’r rhain yn Nadoligaidd iawn, yn edrych yn hwyl, ac nid oes angen pobi chwaith! Mae’r rhain yn hawdd iawn i’r plant eu creu ac yn blasu’n wych.

Sut mae gwella pwdin Nadolig? Ychwanegwch laeth, siocled, siocled gwyn, Rice Krispies, malws melys a ‘peanut butter’ creisionllyd!

Rysáit llawn ar dudalennau Good Food y BBC

Mins Peis Hawdd

Nid oes dim yn dweud y Nadolig yn fwy nag mins peis. Os nad ydych chi wedi pobi rhai o’r blaen, mae’n debyg eich bod yn meddwl ei fod yn eithaf sialens, ond gellir eu creu yn eithaf syml gyda briwfwyd (mincemeat) a chrwst wedi’i wneud yn barod o’r siop.

  • Prynwch jar o friwfwyd (mincemeat) o’r archfarchnad a thiwb o grwst pwff/crwst brau Jus-Roll (pa bynnag un sydd orau gennych chi).
  • Bydd angen tuniau pobi mins peis (rhad iawn o’r archfarchnad), blawd plaen a thorwyr cwcis.
  • Ar gownter glan, gwasgarwch flawd, rholiwch y crwst i 2mm o drwch, torrwch ef, gosodwch yn y mowld, rhowch lwyed o friwfwyd yn y canol, yna torrwch siâp seren gyda’r torrwr, gosodwch ar y top, a phobwch!

Os ydych chi am fynd i fwy o drafferth, gallech chi wneud crwst a briwfwyd eich hun, ond mae’r ffordd yma yn sydyn ac yn haws gyda phlant.

Ceirw Sinsir

Byddwch yn barod i chwalu eich meddwl… os ydych chi’n troi dyn sinsir wyneb i waered, ac ychwanegu trwyn brown yn y canol, maent yn edrych fel ceirw! Mae’r coesau yn troi’n gyrn a gallech chi ychwanegu trwyn coch i greu Rwdolff. Rysáit ar flog SheKnows.

Gobeithiwn fod y syniadau yma yn rhoi ychydig o ysbrydoliaeth am anrhegion munud olaf. Nadolig Llawen iawn gan bawb o’r Tîm PwyntTeulu.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy yn ein hadran cylchgrawn.

Cymorth, Gwasanaethau a Gwybodaeth Ddefnyddiol Dros y Nadolig

Creu Anrhegion Nadolig ac Addurniadau Gyda’r Plant

12 Blog Nadolig #4: 10 Trît Nadoligaidd: Awgrymiadau Teulu


Rhannwch hwn