Anrhegion Gyda Chariad: Nadolig CreuPethau i'w Gwneud | gan | Dec 10th 2018

Anrheg erthygl Creu Nadolig

Mae’r Nadolig yn gyfnod drud iawn i deuluoedd, gyda phwysau i roi anrhegion i restr fawr o bobl: teulu, ffrindiau, athrawon, gofalwr plant, athro dawns / offeryn / pêl-droed (mewnosod/dileu fel sy’n addas), cymdogion, y postmon, cigydd, pobydd neu wneuthurwr canhwyllbren!

Dros y blynyddoedd mae yna sawl erthygl wedi bod ar PwyntTeulu yn rhoi syniadau am anrhegion DIY, felly rydym wedi casglu rhai o’r rhain at ei gilydd a’u cynnwys isod. Gobeithio y gall hyn arbed ychydig o arian i chi dros y Nadolig.

Rhywbeth i’w fwyta

Pwdin Dolig Nadolig creu

Delwedd a rysáit llawn yma ar y BBC

Mae anrhegion gellir eu bwyta yn anrheg wych i’r bobl anodd yna sydd â phopeth neu sydd â dant melys. Gallech chi brynu cacennau, bisgedi neu fferins o’r siop ond mae coginio rhywbeth eich hun yn dangos eich bod yn meddwl amdanynt. Gosodwch nhw mewn bag seloffen a’u clymu gyda rhuban. Gall pethau bwytadwy fod yn anrheg wych a meddylgar.

Cacennau Pwdin Nadolig Rice Krispie

Mae’r rhain yn Nadoligaidd iawn, yn edrych yn hwyl, ac nid oes angen pobi chwaith! Mae’r rhain yn hawdd iawn i’r plant eu creu ac yn blasu’n wych. Rysáit llawn ar dudalennau Good Food y BBC

—–🎄—–

Pom pom Nadolig creu

Delweddau a chyfeiriadau ar flog Tara Dennis

Garlant pom pom

Mae bynting yn hen newyddion bellach! Eleni pom poms ydy popeth! Ydych chi’n cofio creu rhai pan oeddech chi’n blentyn? Hawdd ynte? Felly dechreuwch grefftio’r pom poms bach amryliw gyda’r plant, eu rhoi ar edau, a rhoi anrheg trendi iawn. Mae’r blog yma gan Tara Dennis yn dangos sut i greu pom poms bach gyda fforc arferol yn hawdd iawn.

—–🎄—–

Plandt lliwio Nadolig Creu

Cerddi a lluniau plant

Mae’r rhain yn arbennig o dda i neiniau a theidiau a pherthnasau hŷn. Defnyddiwch bapur neis a phinnau ffelt. Ar ôl gorffen, rholiwch y papur fel sgrôl a defnyddio rhuban i’w glymu.

Os yw’r plant yn fabanod yna mae ôl llaw yn ffordd wych i greu lluniau hyfryd sydd yn gofnod da i’w gadw am byth.

—–🎄—–

Troi siocled Nadolig creu

Tröydd Siocled Poeth

Mae’r rhain i’w gweld ymhobman, tröydd siocled poeth rydych chi’n ei roi mewn cwpan o lefrith cynnes a thoddi’r siocled i greu diod siocled poeth blasus. Gallant fod yn ddrud iawn ond yn gallu cael eu hail-greu’n hawdd, ac yn rhad gartref. Yr unig beth sydd ei angen ydy olew blodyn haul, siocled o’ch dewis a pa bynnag addurniadau i roi ar y top. Bydd angen ffyn lolipop a photiau fromage frais gwag hefyd i’w defnyddio fel mowld. Mae’n gwbl syml- toddwch y siocled, arllwys i mewn i’r mowldiau a gwasgaru’r addurniadau ar y top. Dyma rysáit hawdd gan wefan BBC God Food i chi ei ddilyn.

—–🎄—–

Potyn llawn cariad

Golchwch a thynnwch y label oddi ar hen botyn  jam. Torrwch sawl darn bach o bapur ac ysgrifennu’r rhesymau pam rydych chi’n caru’r person yna, dyfynodau arbennig, atgofion gorau, lluniau ayb. Lliwiwch a’u haddurno. Gosodwch nhw yn y potyn. Gallech chi ychwanegu siocledi hefyd os hoffech. Addurnwch y jar mewn unrhyw ffordd yr hoffech gyda ‘glitter’, botymau, rhuban ayb. Os yw’n bosib, beth am greu 365 darn o bapur er mwyn cael un i agor bob diwrnod o’r flwyddyn? Edrychwch ar y cyfarwyddiadau fideo yma.

—–🎄—–

Syniadau pellach

Os hoffech syniadau pellach, edrychwch ar rai o’n herthyglau creu blaenorol:

Anrhegion Munud Olaf i’w Creu Am Y Nadolig

12 Blog Nadolig #4: 10 Trît Nadoligaidd: Awgrymiadau Teulu

Creu Anrhegion Nadolig ac Addurniadau Gyda’r Plant

Arbed Arian Gyda Nadolig a Wnaed â Llaw

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannwch hwn