Anifail – Ysbiwyr: Hwyl Darllen Dros Yr Haf i’ch PlantNewyddion Pethau i'w Gwneud | gan | Jul 18th 2017

Logo sialens darllen Anifail - Ysbiwyr

Oeddech chi’n gwybod bod eich gwasanaeth llyfrgell yn cynnal sialens darllen am ddim i blant dros yr haf bob blwyddyn? Darganfyddwch mwy am themâu eleni, beth sy’n rhaid gwneud a sut i gymryd rhan yma.

Mae’r mwyafrif o lyfrgelloedd yn y DU wedi bod yn cynnal y Sialens Darllen Haf ers 1999. Mae’n cael ei drefnu gan yr elusen The Reading Agency gyda chyngor Cyngor Llyfrau Cymru yma yng Nghymru. Mae’r sialens yn annog plant i ddarllen dros wyliau’r haf.

Gall eich plant gofrestru i’r sialens am ddim yn eich llyfrgell leol, os nad ydynt yn aelod o’r llyfrgell eto mae’n hawdd cofrestru am ddim. Unwaith iddynt gofrestru gallant ddechrau benthyg llyfrau a chymryd rhan mewn un o’r sawl digwyddiad sy’n cael eu trefnu gan lyfrgelloedd yn ystod y flwyddyn.

Themâu arbennig

Mae yna wahanol themâu i’r sialens darllen bob blwyddyn. Mae rhai o’r themâu yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi cynnwys Darllen Mawr Direidus, Torri Pob Record, Chwilfa Chwedlau a Plas Braw. Themâu eleni ydy An – Ysbiwyr wedi’i ddarlunio gan Tony Ross.

Mae’r nifer o ymweliadau a llyfrau sydd angen eu benthyg er mwyn cwblhau’r sialens yn gallu amrywio o sir i sir, er esiampl ym Mhowys bydd angen i chi ddarllen chwech o lyfrau neu fwy dros y gwyliau ond yng Ngwynedd bydd angen i chi ymweld â’r llyfrgell o leiaf tair waith a darllen naw o lyfrau. Darganfyddwch fwy yn eich llyfrgell leol (cliciwch ar eich sir isod).

Gwobrau

Bydd y plant sydd yn cymryd rhan yn derbyn gwobr bob tro byddant yn benthyg llyfrau nes iddynt gwblhau’r sialens. Yn y gorffennol mae’r rhain wedi cynnwys anrhegion bach grêt a sticeri arogl, yn ogystal â thystysgrif a medal pan fydd y sialens wedi’i chwblhau.

Edrychwch ar wefan y Sialens Darllen Haf (Saesneg yn unig) ble gall eich plentyn ddarganfod awgrymiadau llyfrau newydd, cystadlaethau a gemau.

Edrychwch ar dudalennau Facebook* eich gwasanaeth llyfrgell leol i weld os oes unrhyw ddigwyddiadau yn cael eu cynnal yn ymwneud a’r sialens darllen neu unrhyw ddigwyddiadau i blant a phobl ifanc dros yr haf.
*Os nad oes ganddynt dudalen Facebook rydym wedi cysylltu i dudalen y llyfrgelloedd ar wefan y cyngor sir.

Abertawe
Blaenau Gwent
Bro Morgannwg
Caerdydd
Caerffili
Casnewydd
Castell-nedd Port Talbot
Ceredigion
Conwy
Gwynedd
Merthyr Tudful
Pen-y-bont ar Ogwr
Powys
Rhondda Cynon Taf
Sir Benfro
Sir Ddinbych
Sir Fynwy
Sir Gaerfyrddin
Sir y Fflint
Torfaen
Wrecsam
Ynys Môn


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am unrhyw broblemau sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.


Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Pyllau Padlo a Phadiau Sblasio Gorau Cymru

Yr 8 Lle Picnic Gorau yng Nghymru… a Phethau i Bacio!

Pethau Rhad i Wneud Gyda’r Teulu Gogledd Cymru


Rhannwch hwn