Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn

Diweddarwyd diwethaf: March 7, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn (GGD) yn gallu darparu gwybodaeth am ofal plant cofrestredig a gweithgareddau i chi a’ch teulu.

Rydym yn siop-un-stop ar gyfer gwybodaeth a chanllawiau hygyrch, diduedd o ansawdd i rieni/gofalwyr yn ymwneud â dewis gofal plant.

Gallem eich darparu gyda gwybodaeth am y canlynol:

  • gofalwyr plant
  • meithrinfeydd
  • clybiau ar ôl ysgol a chynlluniau chwarae gwyliau
  • grwpiau chwarae
  • grwpiau rhieni a phlant bach
  • cyfleoedd hyfforddiant
  • grwpiau cefnogaeth a chyngor lleol
  • sefydliadau plant a phobl ifanc lleol

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn yn darparu gwybodaeth ac arweiniad yn rhad ac am ddim ar bob agwedd o ofal plant a gwasanaethau plant a phobl ifanc ym Môn.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn

01248 725888 (mae peiriant ateb ar gael y tu allan i’r oriau yma)

ggd@ynysmon.gov.uk

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn
Gwasanaethau Plant
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfa’r Sir
Llangefni
LL77 7TW

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Ynys Môn


Rhaglen Cefnogi Pobl Ynys Môn

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

 

Mae Rhaglen Cefnogi Pobl Ynys Môn yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai i helpu gwella eich ansawdd bywyd.

Gall Cefnogi Pobl gynnig cefnogaeth i chi os ydych chi’n berchen ar gartref eich hun, yn rhentu’n breifat, neu’n byw mewn llety gwarchod, hostel neu loches.

 

Dechrau’n Deg Ynys Môn

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg Môn yn rhaglen a dargedwyd, sydd ar gael mewn 5 ardal yn Ynys Môn. Mae rheolau cod post caeth yn dweud pwy sydd yn gymwys. I ddarganfod os yw Dechrau’n Deg yn eich ardal chi, ffoniwch y tîm Dechrau’n Deg.

Teuluoedd yn Gyntaf Ynys Môn

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant

Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Ynys Môn yn helpu teuluoedd sydd yn wynebu anawsterau, yn enwedig y rhai ar incwm isel. Maent yn cynnig gwahanol fathau o gefnogaeth yn ddibynnol ar eich anghenion.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gall Gwybodaeth i Deuluoedd Môn (GGD) ddarparu gwybodaeth am ofal plant cofrestredig a gweithgareddau i chi a’ch teulu.