Amser Cinio! Prydau Ysgol Am Ddim a Bocsys BwydAddysg Cyngor Teulu a Magu Plant | gan | Aug 29th 2017

Bisgedi A i Z erthygl cinio ysgol am ddim a bocsys bwyd

Gyda’r plant yn mynd yn ôl i’r ysgol yng Nghymru cyn hir, dyma’n canllaw am beth i wneud am ginio.

Bydd y canllaw yma yn cael ei rannu i ddau brif adran. Mae un yn edrych ar wneud cais am ginio ysgol am ddim, a’r llall yn edrych ar opsiynau bocs bwyd. Mae gennych chi’r opsiwn i dalu am ginio ysgol hefyd wrth gwrs.

Cinio ysgol am ddim

Mae posib derbyn cinio ysgol am ddim os ydych chi’n derbyn taliadau cymorth penodol. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu’r lawrlwythiad cwestiynau cyffredin yma i ateb ymholiadau am ginio ysgol am ddim. Bydd angen i chi wneud cais i’ch ysgol neu gyngor lleol gan nad yw’n cael ei wneud yn awtomatig. Mae gan Gov.UK chwiliadur cod post sydd yn cyfeirio chi at wybodaeth cinio ysgol am ddim yn eich ardal. Mae cinio ysgol am ddim yn ymestyn i’r chweched dosbarth ond ddim i addysg bellach.

Cereal for school lunch article - Photo by David Streit on Unsplash

Llun gan David Streit ar Unsplash

Ar ben arall yr oedran ysgol, mae rhai ysgolion cynradd yn cynnig brecwast am ddim fel rhan o gynllun Brecwast am Ddim mewn Ysgolion Cynradd. Gofynnwch a yw’ch ysgol gynradd leol yn rhan o’r cynllun. Mae gennych chi hawl hefyd i ofyn iddynt gofrestru am y cynllun. A chofiwch am y llaeth! Mae ysgolion sydd yn cymryd rhan yn y cynllun llaeth ysgol yn cael cynnig llaeth am ddim i blant Cyfnod Sylfaen. Gallant hefyd gynnig llaeth rhatach i ddysgwr yng Nghyfnod Allweddol 2.

Cofiwch hefyd, os ydych chi’n gymwys am ginio ysgol am ddim efallai eich bod yn gymwys am grant gwisg ysgol hefyd. Gallech chi dderbyn hyd at £105 i helpu gyda chostau.

Bocsys Bwyd

Ers i Jamie Oliver ryfela yn erbyn y twizzlers twrci, mae cinio ysgol wedi gwella’n sylweddol. Ond os ydych chi ar gyllideb neu eisiau gwell reolaeth dros y pethau mae’ch plant yn ei fwyta, yna bocs bwyd ydy’r opsiwn orau o bosib.

child snatch strawberries for packed lunch article - Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Llun gan Kelly Sikkema ar Unsplash

Mae gan Netmums 7 o awgrymiadau ar gyfer y bocs bwyd perffaith, ac mae gan BBC Good Food adran arbennig gelwir yn Ysbrydoliaeth Bocs Bwys Ysgol, yn ogystal â llawer o ryseitiau bocs bwyd. Edrychwch ar awgrymiadau Mumsnet am beth i gynnwys a beth i adael allan!


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Enillwch Dalebau Love2Shop Gyda Arolwg

Dychwelyd i’r Ysgol Yng Nghymru: Sut i Arbed Arian

Dychwelyd i’r Ysgol: Sut i Baratoi Amdano


Rhannwch hwn