Amdanom ni

PwyntTeulu Cymru

Cysylltu rhieni ac unrhyw un sy’n gyfrifol am blentyn neu berson ifanc i wasanaethau allweddol yng Nghymru trwy ein gwefan a’n llinell gymorth.
Gallwch ddarganfod cefnogaeth a gwybodaeth leol a chenedlaethol a newyddion cyfoes ar gyfer eich teulu.

 

I bwy mae PwyntTeulu?

Mae PwyntTeulu Cymru i rieni, gofalwyr ac unrhyw un sydd â chyfrifoldeb am blant a phobl ifanc.

Mae teuluoedd ledled Cymru yn rhoi gwybod i ni sut i wneud PwyntTeulu Cymru yn berthnasol ac yn hawdd i’w ddefnyddio.

Os hoffech helpu gwella PwyntTeulu Cymru byddem yn falch iawn o glywed eich barn, dywedwch wrthym!

Pwy sy’n gallu helpu?

Dewch o hyd i’ch gwasanaethau
lleol yma

News

Erthyglau

Yma byddwch yn darganfod newyddion ac erthyglau ar bynciau gall fod o ddiddordeb i chi.

Rydym yn cynnwys newyddion a gwybodaeth am bethau gall effeithio ar eich teulu, neu gallai gael effaith yn y dyfodol.

Os oes gennych chi rywbeth hoffech ei rannu gyda theuluoedd ar PwyntTeulu Cymru, cliciwch yma am wybodaeth ar sut i gyflwyno erthygl.

Beth sy’n digwydd?

Darllenwch y newyddion
diweddaraf i deuluoedd.

Local area

Ardal Leol

Pa un ai a ydych chi’n chwilio am ofal plant ar gyfer y rhai bach, rhywbeth i wneud gyda nhw dros y penwythnos neu weithgareddau ar gyfer eich plant hŷn, mae help ar gael yma.

Mae PwyntTeulu Cymru yn eich cysylltu i’r gwasanaethau sydd ar gael yn eich ardal leol. Rydym yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau eich bod yn darganfod y wybodaeth rydych ei angen, os nad ydych chi yna dywedwch.

Beth sydd o’ch cwmpas?

Gweld beth sy’n digwydd yn
eich ardal leol


alerts

Cadw’ch yn wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i’r teulu i gyd mewn un e-bost, yn syth i’ch mewnflwch.

Nid ydym yn gyrru sbam ac ni fyddem yn pasio eich manylion ymlaen ac mae posib datdanysgrifio ar unrhyw adeg.


Ac mae yna fwy…

Wrth wrando ar farnau ac amgylchiadau rhieni a gofalwyr ledled Cymru rydym yn sicrhau eich bod yn gallu cael mynediad i wybodaeth pan a sut rydych chi ei angen. Mae PwyntTeulu Cymru yn cyfuno’r gwasanaethau sydd ar gael i chi mewn un lle, fel nad oes rhaid i chi dreulio’ch amser yn chwilio’r rhyngrwyd.

Rydym yn cysylltu gyda theuluoedd drwy Facebook a Twitter i gasglu’ch barn a rhannu dolenni, erthyglau a newyddion yn rheolaidd. Yn ogystal â’ch helpu i ddarganfod gwasanaethau drwy ein gwefan, bydd PwyntTeulu Cymru yn darparu gwasanaeth llinell gymorth os ydych chi angen cynghorydd i’ch tywys at y wybodaeth rydych ei angen.

Gan ddefnyddio’r wybodaeth rydym yn ei gasglu gan rieni, bydd nodweddion rydym yn ei ddatblygu ar gyfer PwyntTeulu Cymru yn eich cefnogi os nad ydych yn siŵr ble i gychwyn, neu’n ansicr am beth rydych chi’n chwilio amdano.