Adolygiad a Chystadleuaeth: Thumb Chucks



Pethau i'w Gwneud | gan | Jun 8th 2017

Thumb Chucks adolygiad

Rydych chi wedi gweld y troellwyr gwingo (fidget spinners) ond beth yw’r tegan sgìl nesaf i ddod yn ffefryn ar yr iard ysgol? Mae Thumb Chucks yn gobeithio cipio’r goron yma. Felly gofynnom i un bachgen ifanc i roi tro arnynt.

Mae gennym set i roi fel gwobr hefyd, manylion isod!

Mae teganau gwingo yn boblogaidd iawn gyda phlant ar hyn o bryd. Rhoddodd Lucien, 6, dro ar y Thumb Chucks gwyrdd. Mae’n degan newydd sydd â dau belen rwber sy’n goleuo wedi’u cysylltu â rhuban trwchus.

“Mae’r Thumb Chucks yn goleuo i fyny wrth chwarae â nhw. Gallech chi dwistio, chwyrlio, sboncio a gwingo gyda nhw. Maent yn debyg i goncyrs. Maent yn swisio o gwmpas. Mae’r Thumb Chucks yn goleuo i fyny wrth i chi daro nhw â’i gilydd. Maent wedi’u creu o rwber ac nid oes rhaid poeni amdanynt yn torri os ydych chi’n eu gollwng ar y llawr.

“Dwi wedi trio chwyrlio â’u sbinio. Dwi wrth fy modd efo’r ffordd maen nhw’n goleuo yn fy nwylo. Ond dwi’n meddwl efallai bod y tegan yma yn fwy addas i blant hŷn gan eu bod nhw’n gallu rheoli eu dwylo’n well ac yn gallu dysgu gwneud triciau cŵl o’r rhyngrwyd. Fel bachgen bach mae’n well gen i fy ‘fidget spinner’ am ei fod yn haws i’w reoli ac mae fy ffrindiau i gyd gydag un. I’r rhai sydd eisiau rhywbeth ychydig yn fwy heriol, mae Thumb Chucks yn ddewis da.”

Felly dyna ni, mae Thumb Chucks yn cŵl ond yn fwy addas ar gyfer plant hŷn nag troellwyr gwingo. Gyda phlentyn sydd wedi blino ar y troellwyr gwingo ac yn chwilio am her newydd? Yna rhowch dro ar y Thumb Chucks!

Cystadleuaeth: Enillwch Thumb Chucks eich hun!

Mae gennym set o rai glas i’w gwobrwyo, felly am gyfle i ennill Thumb Chucks…

E-bostiwch eich enw a’ch cyfeiriad i info@familypoint.cymru gan nodi Cystadleuaeth Thumb Chucks fel y pwnc.

Dyddiad cau’r gystadleuaeth ydy 11:59 ar ddydd Sul, 25ain Mehefin 2017. Bydd y gystadleuaeth yn dilyn ein rheolau cystadleuaeth arferol a’r enillydd yn cael ei ddewis ar hap. Mae ein penderfyniad yn un terfynol ac nid oes dewis arall ariannol ar gael. Pob lwc!


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Cystadleuaeth: Caiacio Gyda’r Teulu Yng Nghaerdydd

Hanfodion Diogelwch Haul: 5 Awgrym i Osgoi’r Llosg

Annog Delwedd Corff Positif Yn Eich Plant


Rhannwch hwn