Cyfle i Ennill Taleb Wrth Lenwi Arolwg PwyntTeuluNewyddion | gan | Apr 18th 2016

Survey - so many Qs

Dyma’ch cyfle i roi adborth i ni wrth lenwi ein harolwg (a chael cyfle i ennill talebau Love2Shop).

Mae PwyntTeulu Cymru yn wefan i chi. Mae’n llwyfan i chi gael dweud eich dweud a dod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen ar gyfer chi a’ch teulu yng Nghymru. Rydym yn awyddus i glywed eich barn os ydym yn gwneud pethau yn iawn gyda’n harolwg.

Rydym eisiau clywed beth sy’n gweithio’n dda a beth allem ei wneud yn well.

Mae gwefan a llinell gymorth PwyntTeulu Cymru yn datblygu o hyd. Rydym yn ychwanegu pethau newydd drwy’r adeg, ac yn tynnu’r pethau sydd ddim yn gweithio cystal, ac yn ceisio gwella’r gwasanaeth i deuluoedd yng Nghymru. Rydym eisiau sicrhau mai’r pethau rydym yn ei wneud, y pethau rydym yn ei newid, yw’r pethau cywir a dim ond gyda’ch adborth chi gellir gwneud hynny – ein darllenwyr, ysgrifenwyr a defnyddwyr.

Talebau Love2Shop

Mae pawb yn ymwybodol bod llenwi arolwg yn gallu bod yn eithaf diflas, felly rydym wedi creu profiad dau funud, aml ddewis. Nid yn unig hynny, ond bydd pob un sy’n cael ei gwblhau yn cael cyfle i ennill talebau Love2Shop. Bydd 1 person ymhob 20 yn ennill taleb, felly mae gennych chi gyfle da. Survey Clipart

Gellir defnyddio talebau Love2Shop mewn llwyth o lefydd, fel Argos, River Island, New Look, Waterstones, Iceland, H.Samuel, Halfords, Mothercare, Thorntons – gweler rhestr lawn o’r siopau sy’n eu derbyn yma.

Ffordd arall o ennill talebau Love2Shop ydy gyda chystadleuaeth ffotograffiaeth PwyntTeuluCymru. Rydym eisiau lluniau o’ch teulu yn mwynhau’r golygfeydd yn eich ardal ar gyfer y tudalennau sir leol. Am fanylion o’r pethau rydym yn chwilio amdanynt, manylion technegol a ble i’w danfon, cliciwch yma.

Ond cyn i chi yrru’ch lluniau, cofiwch lenwi ein harolwg


Mae gan PwyntTeulu Cymru linell gymorth os ydych chi angen gwybodaeth neu gyngor ar faterion teuluol yng Nghymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun: 07860 052 905
  • Neges Sydyn Ar-lein (gweler top y dudalen)

Rydym yn agored 9am – 5pm Llun i Gwener.

Erthygl berthnasol: Cystadleuaeth: Rydym eisiau eich lluniau?


Rhannwch hwn