Darganfod Banc BwydArian Iechyd Newyddion | gan | Jan 2nd 2016

shopping trip Rebecca

Os yw’r biliau yn dod yn ormod ac rydych chi’n poeni am sut i fwydo’ch plant, yna cofiwch fod cymorth a chefnogaeth ar gael i chi.

Bydd eich banc bwyd yn gallu darparu eitemau bwyd hanfodol i greu prydau i’ch teulu am 3 diwrnod. Gallant hefyd roi cyngor am ble i gael help gyda heriau eraill fel sancsiynau budd-dal, ôl-ddyledion rhent, trais yn y cartref neu ysgariad.

Mae yna gynghorydd budd-daliadau ar gael mewn rhai banciau bwyd, ac weithiau maent yn cynnig cyrsiau fel coginio ar gyllideb.

1.  Ydw i’n gallu cael bwyd am ddim?

Fel arfer mae angen i chi gael taleb bwyd. Gellir cael y rhain gan eich doctor, gweithiwr cymdeithasol, canolfan gwaith, ymwelydd iechyd neu o swyddfa Cymunedau yn Gyntaf neu Gyngor ar Bopeth (CAB). Gall gyfnewid pob taleb am ddigon o fwyd am dri diwrnod. Bydd hyn yn cynnwys grawnfwyd brecwast, bara, llaeth, tuniau bwyd, te/coffi a bisgedi.

2. Darganfod eich banc bwyd agosaf

Cliciwch yma i ddod o hyd i fanc bwyd. Os ydych chi’n byw mewn ardal wledig heb fodd o deithio yna efallai gallant ddod atoch chi.

Efallai bod eglwysi ac elusennau lleol yn eich ardal yn cynnal banc bwyd hefyd, sydd efallai’n agosach i chi. Cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) neu Cymunedau yn Gyntaf i wybod beth sydd ar gael.

3. Angen cymorth ariannol mewn argyfwng?

Os ydych chi mewn argyfwng a bod perygl i’ch iechyd am nad allech chi fforddio bwyta neu gynhesu eich cartref, yna mae posib gallech chi dderbyn cymorth gan ‘Gronfa Cymorth Dewisol‘. Rhowch alwad iddynt i weld os ydych chi’n gymwys.

  • Ffôn – galwch 0800 859 5924 am ddim o ffôn tŷ neu 03301 015 000 sydd yn gost galwad lleol.
  • Gallwch hefyd gysylltu â’r Llinell Gymorth National Debtline – 0808 808 4000

Rhannwch hwn