6 Awgrym Hwyl Am Siwrne Hir Yn Y Car Gyda PhlantCyngor Teulu a Magu Plant Pethau i'w Gwneud | gan | Jun 28th 2017

bachgen car 6 Awgrym Hwyl Am Siwrne Hir Yn Y Car Gyda Phlant

Ydych chi’n bwriadu mynd ar daith hir yn y car gyda’r plant dros yr haf? Mae gan PwyntTeulu Cymru ychydig o awgrymiadau i deuluoedd i helpu lleddfu’r cyfnodau hir yn y car.

#1 Digon o bethau i fwyta

Ewch a digon o snacs, bwyd a diod ar gyfer y siwrne. Bydd hyn yn arbed gorfod stopio’n ddiddiwedd.

#2 Cael sgwrs

Mae’r sgyrsiau mwyaf arbennig gyda’ch plant yn tueddu digwydd yn ystod prydau bwyd a teithiau car. Gwerthfawrogwch yr amser yma a chael sgyrsiau difyrrus ar eich taith. Mae’n syndod pa mor sydyn mae amser yn hedfan wrth i chi sgwrsio. Ddim yn sicr sut i gychwyn? Mae gan Positive Parenting Connection 40 o gwestiynau i gychwyn sgwrs gyda phlant. Dyma rhai i gychwyn â nhw:

  • Os gallet ti ddylunio crys-t, beth fyddet ti’n ysgrifennu neu lunio arno?
  • Pa uwch bŵer hoffet ti ei gael?
  • Os gallet ti newid dy enw, fyddet ti eisiau a pa enw fyddet ti’n ei ddewis?

#3 Chwaraewr DVD i’r car

Gall chwaraewr DVD fod yn ffordd dda i adlonni’r plant am ran o’r siwrne. Felly casglwch y DVD’s at ei gilydd, ond sicrhewch eich bod yn cyfyngu’r amser i gyfnodau byr bob tro.

#4 Cadw awyrgylch cyfeillgar

Mae plant yn synhwyro straen neu ofid gan oedolion. Felly’r peth gorau i’w wneud ydy cynllunio’ch siwrne o flaen llaw ac osgoi unrhyw ffraeo rhwng oedolion.

#5 Chwarae gemau ac adrodd straeon

Dwi’n sicr bod yna ddigon o gemau rydych chi’n eu cofio fel plentyn. Neu fel arall, mae gan MiniTime 10 o gemau i chwarae yn y car heb orfod gwario ceiniog. Os ydych chi’n well yn adrodd stori yna defnyddiwch eich dychymyg i ddweud stori neu ddau. Mae Stylist wedi casglu’r 100 llinell agoriadol gorau o lyfrau plant os ydych chi angen help i gychwyn.

#6 Trefnydd sedd cefn

Mae cael trefnydd yn y sedd cefn yn ddefnyddiol er mwyn cadw ychydig o bethau wrth law i adlonni’r plant. Nid fydd rhaid i chi stopio’r car i ymestyn am bethau gwahanol drwy’r adeg.

Gobeithiwn fod yr awgrymiadau yma yn eich helpu chi i gael siwrne hwyl ac ymlaciol yn y car. Oes gennych chi awgrymiadau da i’w rhannu ar gyfer tethiau hir yn y car? Rhowch wybod yn y sylwadau isod neu ar Facebook!


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am unrhyw broblemau sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.


Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

5 Peth Rhad ac am Ddim i Deuluoedd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Yr 8 Lle Picnic Gorau yng Nghymru… a Phethau i Bacio!

Blog Gwadd: ‘5 Peth i’w Wneud O Dan £5’ i Deuluoedd yn Ne Cymru


Rhannwch hwn