5 Lle Am Ddim i Adlonni’r PlantPethau i'w Gwneud | gan | May 24th 2018

merch hapus ar gyfer erthygl llefydd am ddim

Gan fod hanner tymor yma wythnos nesaf, a’r gwyliau haf yn sydyn agosáu, gall fod yn amser drud iawn i adlonni’r plant. Felly, rydym yn rhoi help llaw i chi gyda syniadau am ddiwrnodau allan am ddim gyda’r plant. Yr unig beth rydych chi angen ei wneud ydy bod yn barod i gael hwyl.

1. Amgueddfeydd Cenedlaethol

Mae yna Amgueddfeydd Cenedlaethol wedi’u dotio o amgylch Cymru, a phob un gyda mynediad am ddim. Maent yn le gwych i’ch plant (a chi) i ddysgu ychydig o hanes Cymraeg ac mae yna ddigwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal yn ystod gwyliau’r ysgol fel arfer. Ewch â phicnic gyda chi a’i wneud yn ddiwrnod allan rhatach fyth.

Edrychwch ar yr holl Amgueddfeydd Cenedlaethol yma.

2. Mynd am dro

Os oes un peth gellir ei wneud yng Nghymru, yna cerdded yw hynny. Mae hwn yn weithgaredd gwych i wneud gyda’ch plant gan ei fod yn annog ffordd o fyw iach a gall fod yn hwyl dda hefyd, yn rhydd i redeg o gwmpas a mwynhau’r awyr iach. Mae yna lwyth o lwybrau beicio a llwybrau cerdded o amgylch Cymru, fel Llwybr Arfordir Cymru.

Geogelcio: Beth am droi mynd am dro i helfa drysor wrth geisio dod o hyd i geogelc? Geogelcio (geocaching) ydy pan rydych chi’n dilyn cyfesurynnau wedi’u postio ar y rhyngrwyd gan ddefnyddio dyfais sydd â GPS (eich ffôn symudol) i geisio dod o hyd i gynhwysydd cudd. Gall ddod o hyd i geogelciau ledled y byd ac fe synnwch sawl sydd yn agos i chi. Helfa drysor go iawn, am ddim, fydd yn cyffroi’r plant ac yn cael pawb allan yn yr awyr agored. Darllenwch amdano yma.

3. Meysydd Chwarae a Pharciau

Mae plant yn swnian yn rheolaidd i gael mynd i’r parc, ble bynnag yr ydych. Mae yna rai gwych o gwmpas hefyd, ffordd grêt i dreulio ychydig oriau am ddim. Yn ogystal â’r pethau arferol fel siglen, llithren ac offer parc sgleiniog newydd, mae gan rai llefydd pwrpasol i sglefrio; felly ewch â’ch beics, byrddau sgrialu, sgwteri neu Heelys. Ewch a phaned mewn fflasg gyda chi a digon o snaciau neu bicnic a gall y parc fod yn le gwych i dreulio ychydig oriau. Mae yna ddigonedd o barciau bychan mewn pentrefi a threfi ledled Cymru.

4. Llyfrgelloedd

Cofiwch am y llyfrgelloedd! Nid yw byth yn rhy fuan i gyflwyno’ch plant i lyfrau ac mae’n rhad ac am ddim i ymuno! Nid yw llyfrgelloedd bellach yr un llefydd caeth yr ydych chi’n cofio o’ch plentyndod; maent yn llefydd croesawus gyda phethau gwych yn digwydd i blant.

Gadewch i’ch plant ddewis llyfrau i’w darllen, neu fenthyg sach stori. Sach yw hwn sydd yn cynnwys stori neu ddau gyda theganau a gemau sydd yn cyd-fynd â’r stori.

Mae yna ddigwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal i blant yn ystod gwyliau’r ysgol fel arfer. Cysylltwch â’ch llyfrgell leol i ddarganfod beth sy’n digwydd. Neu edrychwch ar dudalen Facebook y llyfrgell i weld os oes unrhyw beth yn cael ei hysbysu.5.

5. Nofio am Ddim

Rydym yn ffodus iawn yng Nghymru i gael y cynllun nofio am ddim ble gall plant o dan 16 oed nofio am ddim mewn pyllau nofio’r awdurdod lleol yn ystod amseroedd penodol ar y penwythnosau ac yn ystod gwyliau’r ysgol (a phobl dros 60 oed ar amseroedd gwahanol). Cysylltwch â’ch pwll lleol i ddarganfod amseroedd y sesiynau. Neu edrychwch ar ein herthygl i ddarganfod padiau sblasio a phyllau nofio awyr agored yn agos i chi.

Os ydych chi’n chwilio am bethau rhad ac am ddim i’w gwneud yng Ngogledd Cymru a De Cymru, syniadau picnic a phadiau sblasio a phyllau padlo yng Nghymru, cliciwch bob un i ddarllen ein herthyglau.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech gyngor neu help bellach ac eisiau siarad gyda rhywun am gyngor, galwch ein cynghorwyr cyfeillgar ar linell gymorth PwyntTeulu. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Erthyglau Perthnasol

Yr 8 Lle Picnic Gorau yng Nghymru… a Phethau i Bacio!

Pyllau Padlo a Phadiau Sblasio Gorau Cymru

 

 


Rhannwch hwn