4 o Apiau i Helpu Arbed ArianArian Technoleg | gan | May 5th 2016

Phone apps to save money

Nid yw neb yn hoff o wastraffu arian, felly dyma 4 rhaglen i’ch ffôn gall helpu chi i arbed arian.

WeQ4U i arbed arian ar filiau ffôn

WeQ4U Logo For Money Saving Apps articelMae WeQ4U yn rhaglen am ddim i Android ac iPhone sydd yn caniatáu i chi ffonio’r mwyafrif o rifau cyfradd premiwm am ddim (neu fod hyn yn cael ei gynnwys yn eich lwfans ffôn misol / yr un pris â galwad ffôn arferol)

Mae rhifau cyfradd premiwm yn gallu cychwyn gyda 01, 02, 03 a 08. Gall y rhaglen hefyd giwio ar y llinell i chi, yn rhoi galwad yn ôl i chi pan fydd rhywun yn ateb y ffôn ar yr ochr arall. Mae hyn yn rhyddhau eich amser a’ch egni chi i ganolbwyntio ar bethau eraill. Mae’n helpu gyda straen ac nid oes rhaid i chi wrando ar Greensleeves wrth ddisgwyl eto.

Nid ydym yn sicr iawn sut mae’n gweithio, ond mae yn ac mae’n dweud wrthych chi faint o arian rydych chi’n arbed ar ddiwedd y galwad. Gallem siarad o brofiad personol yma yn PwyntTeulu Cymru – rydym wedi arbed £7 i £9 ar alwadau ffôn i fanciau a chwmnïau ffôn.

Tickety Split i arbed arian ar brisiau trên

Tickety Split Logo for Money Saving Apps articleMae Tickety Split yn wefan, rhaglen (iOS yn unig) a gwefan symudol gan MoneySavingExpert a thetrainline.com.

Mae’n edrych ar rannu siwrne sengl hir i ddwy siwrne fyrrach. Pam? Am ryw reswm mae’n gallu bod yn rhatach rhannu’r siwrne gyfan a mynd  ar yr un trên gyda dau docyn yn hytrach na chael un tocyn.

Er esiampl, os ydych chi’n teithio rhwng Caerfyrddin a Chaerdydd, gall fod yn rhatach i gael dau docyn sydd yn mynd o Gaerfyrddin i Abertawe ac Abertawe i Gaerdydd yn hytrach nag un tocyn. Yn aml nid oes rhaid i chi newid sedd heb sôn am newid trên.

Nid oes gennym syniad pam bod rhannu tocynnau fel hyn yn ei wneud yn rhatach, ond yn aml mae hyn yn wir. Mae’n gallu gweithio ar y diwrnod ac wrth brynu o flaen llaw. Sicrhewch eich bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau trên cyn teithio. Ond mae posib arbed arian wrth ddefnyddio’r dull a’r rhaglen yma.

Hot UK Deals (HUKD) ar gyfer pethau rhatach

hukd logo for money saving apps article

Mae Hot UK Deals wedi bod o gwmpas am gyfnod bellach, sydd yn dangos pa mor ddefnyddiol ydyw i ddarganfod bargeinion, cynigion a thalebau. Mae’r cynigion i gyd yn rai sydd wedi’u darganfod gan ddefnyddwyr ac mae’r rhai da yn cael eu pleidleisio i fyny. Mae yna apiau (iOS, Android a Windows) a gwasanaeth rhybudd WhatsApp hefyd.

Vouchercloud ar gyfer cwponau unrhyw amser

Vouchercloud LogoMae Vouchercloud yn cynnig disgowntiau a chodau i dai bwyta, siopau a gwestai, dim byd newydd ond mae’r system geo-tagio yn rhywbeth arloesol a defnyddiol. Os yw GPS wedi’i alluogi ar eich ffôn, bydd y rhaglen yn eich hysbysu gyda gwybodaeth am y cynigion cyfagos.

Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn os ydych chi allan ac eisiau rhywbeth sydyn i fwyta. Mae’n ychydig llai defnyddiol os ydych chi’n byw o fewn 300 medr o Bella Italia ac yn cael hysbysiad pob dydd amdano, ond efallai mai dim ond yr awdur yma sydd yn cael y drafferth yna.

Mae VoucherCloud ar gael ar iOS, Android, Windows, a Blackberry.


Ydych chi’n defnyddio unrhyw apiau i arbed arian nad ydym wedi trafod yma? Rhannwch eich syniadau wrth adael sylwad isod neu wrth gyflwyno erthygl, byddem wrth ein boddau yn clywed eich barn.

Hoffi’r darn yma? Edrychwch ar ein herthyglau eraill am faterion ariannol:

Os ydych chi eisiau sgwrs am faterion ariannol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges testun: 07860 052 905
  • Neges wib (gweler top y dudalen)

Rydym yn agored 6pm-10pm Llun-Iau a 10am-2pm Gwener-Sadwrn.


Rhannwch hwn