14 Peth Hanfodol i’w Gwneud i Gadw’ch Teulu’n Ddiogel yn DrydanolIechyd Newyddion Pethau i'w Gwneud Tai Technoleg | gan | Nov 18th 2015

Mae tua 70 o farwolaethau a 350,000 o anafiadau bob blwyddyn yng nghartrefi’r DU o ganlyniad trydan ac offer trydanol diffygiol, ac mae bron i hanner tanau yn y cartref yn y DU yn cael ei achosi gan drydan (ffynhonnell: Electrical Safety First). Mae yna nifer wedi bod yng Nghymru eleni

Mae’n debyg bod miliynau ohonom yn defnyddio trydan yn anniogel yn y cartref, felly dyma awgrymiadau defnyddiol i’r teulu i geisio lleihau’r perygl o dân trydan a sioc drydan.

Dyma nhw:

1. Ydy’ch merch ifanc neu ŵr trendi yn hoff o ganu i mewn i’r sychwr gwallt neu efel cyrlio?! Peidiwch â gadael iddynt fynd dros ben llestri yn canu Adele neu Tom Jones yn uchel fel eu bod yn anghofio rhoi’r peiriant i ffwrdd, wedi’i blygio i mewn ac yn cyffwrdd pethau peryglus fel y llenni. I ddweud y gwir, gofynnwch i’ch gŵr i adael ei gyrtens yn yr 1990au.

Hair straightener

Ffynhonnell: Kevin Cortopassi trwy Compfight cc

2. Mae 1/10 o losgiadau ymysg plant oherwydd sychwr gwallt! Diffoddwch. Cadwch.

3. Mae’n wir fod batri ffon yn marw bob ychydig oriau’r dyddiau hyn, ond, pan nad yw wedi’i blygio i mewn i’r wal, diffoddwch y gwefrwr – neu mae posib i rai bach roi’r cortyn yn eu ceg. Mae’r un peth yn wir am offer eraill sydd heb eu cysylltu.

æ]wR%Rºp

Ffynhonnell: wikimedia

4. Mae’n ddigon anodd i gael plentyn i gymryd bath neu gawod, ond mae yna rywbeth arall pwysig ar ôl yr “ymolchi mawr”: sychwch nhw’n GWBL sych cyn iddynt fynd yn agos i drydan, fel teledu neu gonsol gemau cyn y gwely (os ydynt yn cael!).

Child wet hair and face

Ffynhonnell: Pezibear trwy pixabay

5. Pan fydd y plant wedi mynd i’r gwely, ac rydych chi’n gorffwys, yn golchi llestri, yn cysgu neu’n ceisio creu mwy o blant, dyma orfoledd dyddiol arall i chi: gwiriwch eto bod yr holl offer trydanol wedi’i ddiffodd cyn mynd i’r gwely (mae’n well diffodd pethau cyn gynted â phosib) – gan fod tân yn gallu lledaenu’n sydyn, yn enwedig pan fyddwch yn cysgu.

Aircraft, Rescue Firfighters aboard Marine Corps Air Station Miramar fight blazing fires during a controlled burn at the burn pit here. ARFF performed controlled burns June 13-14, they perform these burns about four times a year.

Ffynhonnell: wikimedia

6. Peidiwch â gadael pethau fel peiriannau golchi, sychu ac ati ymlaen dros y nos – neu mae peryg bydd eich tŷ yn ‘twmblo’ a’ch bywydau’n yn mynd i sbin sydyn.

Washing machine

Ffynhonnell: david55king trwy flickr.com

7. Yn ceisio dangos eich sgiliau gwych i’ch teulu ac wedi cicio pêl dros y ffens? Os oes un o’r arwyddion perygl yna i’w weld yna bydda’n…. ofn. Oeddech chi’n gwybod bod y cwmni trydan yn dod i nôl eich pêl o’r isbwerdy os ffoniwch chi nhw?

Electricity sign

Ffynhonnell: Yaniv Golan trwy Compfight cc

8. Pwy sydd wrth eu boddau â soda oren?! Nid y teledu, cyfrifiadur, consol gemau, chwaraewr DVD, chwaraewr CD, ac offer trydanol fel arall yn bendant! Cadwch eich diodydd draw!

Screen shot 2015-11-16 at 16.43.51

Ffynhonnell: Kenan and Kel  trwy giphy.com

9. Yn paratoi ar gyfer baban newydd ac yn gwneud ychydig o DIY trydanol? Byddwch yn llai o Mr Bean ac yn fwy o Bambi – cymerwch eich amser a darllenwch y cyngor yma.

SONY DSC

Ffynhonnell: Mr Bean in Do-It-Yourself Mr Bean trwy wikipedia

10. Peidiwch â phrynu gwefrwr ffôn o ansawdd isel oddi ar y rhyngrwyd – gallai ladd eich ci. Mae 8 miliwn o wefrau yn cael eu prynu ar-lein bob blwyddyn yn Y DU, ond maent o ansawdd isel “yn aml”.

dog-316459_1280

Ffynhonnell: PublicDomainPictures trwy pixabay.com

11. Mae’n swyddogol! Dringo coeden ydy’r prif beth mwyaf poblogaidd i’w wneud cyn i chi gyrraedd 11¾ oed! Ond, ydych chi wedi meddwl edrych i fyny a gweld os oes llinellau pŵer cyn dringo? Nid oes rhaid cyffwrdd y llinell pŵer hyd yn oed – mae posib i’r trydan deithio trwy’r goeden ac i mewn i chi!

Tree climbing

Ffynhonnell: jedidja trwy pixabay

12. Efallai i chi gael eich temtio i orffwys a gadael i’ch plant iach, ifanc i dorri’r gwair neu’r clawdd, ond y cyngor yw bod yn wyliadwrus – gall y peiriannau defnyddir torri drwy eu ceblau a bod yn offer trydanol peryglus iawn.

Lawn mowing

Ffynhonnell: whatsthatpicture trwy flickr.com

13. Mae eich plant (neu chi, yn eich oes chi) yn debygol o fod wedi dysgu gan Pokémon fod dŵr a thrydan yn gallu bod yn gyfuniad marwol. Efallai bod yr haf yn golygu pleser, pyllau padlo a pharasolau, ond peidiwch da chi â gadael i’ch plant gwlyb fynd yn agos at blygiau, neu bydd problemau a phoen hefyd.

Pokemon electricity

Ffynhonnell: Bagogames trwy flickr.com

14. Mae hedfan barcud yn gallu bod yn hwyl fawr, ond peidiwch â’i hedfan wrth ochr llinellau neu orsafoedd pŵer.

Kite!

Ffynhonnell: Karen Blaha trwy flickr.com

Felly dyna i chi rai esiamplau o sefyllfaoedd teuluol, ond mae yna lawer mwy hefyd ac mae posib cael cyngor pellach wrth chwilio ar-lein neu chwilio am #ESFW ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae pob gwasanaeth tân yng Nghymru yn cynnig gwiriadau diogelwch cartref am ddim (a dim ond cwpl o funudau ydyw!), felly beth am ystyried cael un nawr? Heb swnio’n rhy dywyll, beth am feddwl am eich llwybr dianc petai tân yn eich cartref?

Gallech chi hefyd geisio cyfrifiannell “mwyhadur”, fel un Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru yma, i gael gwybod os ydych chi’n gorlenwi’ch socedi. Mae gan GTGC llawer iawn o straeon brawychus hefyd, efallai byddant yn gwneud i chi sylwi pa mor ddifrifol bwysig ydy bod yn wybodus am ddiogelwch trydanol.

Mae’n angheuol ddifrifol.

Credyd Delwedd Clawr: Angus Thermopylae trwy Compfight cc


Rhannwch hwn