Croeso i

PwyntTeulu Cymru

Beth bynnag yw anghenion eich teulu, fe gyfeiriwn ni chi i’r lle cywir.

Rhannu’r Baich

Rhannu’r Baich: Iselder ar Ôl y Geni

Mae Gareth yn Sir Gâr yn amau bod ei wraig yn dioddef o iselder ar ôl y geni (postnatal depression)…

Erthyglau

Y Padiau Sblasio a’r Pyllau Padlo Gorau Yng Nghymru

Pwnc poblogaidd bob blwyddyn yma yn PwyntTeulu ydy padiau sblasio a phyllau padlo. Mae rhieni wrth eu boddau yn mynd…

Croeso i PwyntTeulu Cymru

Gallwch ddarganfod cefnogaeth, gwybodaeth a newyddion

lleol a chenedlaethol ar gyfer eich teulu.

Erthyglau Diweddaraf

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | 15th Oct 2018

Rhannu’r Baich: Ymddygiad Plentyn Wedi Newid Yn Dilyn Gwahaniad

Mae mam yn poeni am ei merch ifanc gan fod ei hymddygiad wedi newid ers i’w thad adael. Mae wedi…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | 17th Sep 2018

Rhannu’r Baich: Rheoli Wyres Afreolus

Mae Nain wedi rhoi cartref i’w wyres ar ôl iddi ffraeo gyda’i mam a gorfod symud allan, ond mae’n anodd…

Addysg Iechyd Rhannu'r Baich | gan | 17th Aug 2018

Rhannu’r Baich: Ydw i’n Gallu Cael Addysg Gartref Ar-lein?

Mae person ifanc yn dioddef o bryder ac eisiau gadael yr ysgol a chael addysg gartref yn lle hynny. A’i…