Croeso i

PwyntTeulu Cymru

Beth bynnag yw anghenion eich teulu, fe gyfeiriwn ni chi i’r lle cywir.

Rhannu’r Baich

Rhannu’r Baich: Dwi Ddim Yn Gwybod Sut i Fod Yn Llysfam!

Mae Sarah yn ei chael yn anodd gosod rheolau i’w llysferch, ydych chi’n gallu helpu gyda Rhannu’r Baich… yr wythnos…

Erthyglau

Faint o Gymorth Gyda Gwaith Cartref?

Gwaith cartref eich plentyn… Faint o help dylech chi ei roi? A sut ydych chi’n eu hannog i’w wneud? Dyma…

Croeso i PwyntTeulu Cymru

Gallwch ddarganfod cefnogaeth, gwybodaeth a newyddion

lleol a chenedlaethol ar gyfer eich teulu.

Erthyglau Diweddaraf

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | 28th Apr 2017

Rhannu’r Baich… Ffonau a Thabledi Wrth Y Bwrdd Bwyd

Mae technoleg ger y bwrdd bwyd yn achosi ffrae rhwng mam a tad. Rydym yn cynnig cyngor ar gyfathrebu, dod…

Addysg Cyngor Teulu a Magu Plant | gan | 26th Apr 2017

Faint o Gymorth Gyda Gwaith Cartref?

Gwaith cartref eich plentyn… Faint o help dylech chi ei roi? A sut ydych chi’n eu hannog i’w wneud? Dyma…

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | 21st Apr 2017

Rhannu’r Baich: Mae Fy Merch yn Derbyn Sylw Amhriodol

Mae mam yn poeni am y sylw mae ei merch 14 oed yn ei dderbyn gan fechgyn hŷn. Rydym yn…